Реформа митниці. Повна зміна системи

14 Жовтня 2016

Юрій Федчишин,
експерт ІПР

Митна система в Україні є досить вузькоспеціалізованою сферою. На додаток до цього сама митна система нерозривно пов’язана з іншими сферами, на які колишня митниця та нинішня ДФС не мали жодного впливу.

Мова йде про різноманітні контрольні відомства, прикордонну службу, правоохоронні органи та інші органи влади, які мають стосунок до регуляторної діяльності, пов’язаної з товарами, інфраструктурою чи прикордонним рухом. Як наслідок, митна система в Україні, яка вже давно уособлює в суспільній свідомості тотальну корупцію, стала надзвичайно консервативною, не сприймаючи позитивно порушення певного існуючого балансу. Наразі це призвело до того, що будь-які суттєві зрушення в ній можливі лише за ініціативи вищого керівництва держави.

Саме митну реформу прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом було оголошено серед урядових пріоритетів. У разі належної реалізації вона дасть змогу кардинально змінити вітчизняну митну систему, задля чого повинні працювати всі відповідальні органи влади.

Контрабанда та сірий імпорт із початку незалежності є невіддільними складовими діяльності багатьох підприємств і звичайних громадян. Це явище було досить природним для початку 90-х минулого століття, оскільки після радянських часів потрібно було долати дефіцит товарів. Однак нині такої потреби об’єктивно немає, а старі звички не дають змоги розвиватися українському виробництву.

Є для детінізації сірого імпорту і штучно створені через надмірну зарегульованість і високі тарифи перепони. Багато товарів, на які є попит у виробників і споживачів, практично неможливо ні ввезти, ні вивезти без значних бюрократичних перепон і витрат.

Урядова реформа митної системи в її запланованому вигляді буде досить сміливою та стосуватиметься дуже широкого кола питань, прямо чи опосередковано пов’язаних із митною системою. У розробці програми взяла участь велика кількість українських та зарубіжних фахівців. Особливо варто виділити роль Митної та прикордонної служби США, чиї представники близько трьох місяців присвятили вивченню української митної системи.

Аудит і регламентування митних процедур та процесів

Поряд із необхідними змінами законодавства потребують змін і всі процеси та процедури від початку перетину кордону і до завершення митного оформлення та здійснення постаудиту. Зокрема йдеться про черги на кордоні, процедури в пунктах пропуску, декларування, аналіз ризиків і проведення митного огляду, випуск товарів у вільний обіг та ін.

Принципами реформи є: автоматизація та зменшення людського фактору там, де це можливо, з допомогою технологій або деталізації правил, де зменшення людського фактора неможливе; запровадження ефективної системи моніторингу та контролю; інтегрування всіх процесів з метою створення єдиного функціонального механізму.

Кожна дія митників і пов’язаних із митницею осіб повинна залишати слід, який можна систематично оцінювати (в тому числі статистично). У результаті має бути сформовано стандартизований регламент митних процедур.

Систематизація законодавства та дерегуляція

Серйозними індикаторами проблем у цій сфері є переважаюча кількість програних справ ДФС у митних спорах у судах, а також надзвичайно тривалі дозвільні процедури для операцій з великою кількістю товарів. Це в багатьох випадках також пов’язано із заплутаними, неякісними нормативними актами та неузгодженими відомчими наказами і листами, які при цьому видаються в неконтрольовано великій кількості.

Модернізація IT-системи та системи ризиків

Розвиток ІТ-системи митниці є ключовим фактором, який сприятиме досягненню кінцевої мети реформи — створення нової митної системи. На сьогодні низка заходів, у тому числі ті, про які йдеться в завданнях для реформування митниці, перебувають на різних стадіях реалізації. Проте людський фактор у багатьох випадках нівелює результати цих заходів, призводить до низької їх ефективності, а інколи взагалі блокує ініціативи.

Автоматизація митних формальностей, мінімізація впливу людського фактора, виключення несанкціонованого втручання, кадрове підсилення ІТ-складової митниці створять базу для спрощення процедур торгівлі та забезпечення прозорості діяльності митниці.

Першим кроком у модернізації ІТ-системи стане повний аудит процесів, обладнання та програмного забезпечення, які застосовуються ДФС і митницями, в результаті якого буде затверджено нову дорожню карту розвитку митного ІТ.

Також на особливу увагу заслуговує і модернізація автоматизованої системи аналізу й управління ризиками. Одними з головних завдань реформи системи ризиків будуть впровадження нових джерел інформації, інтеграція баз даних, запровадження попереднього інформування про прибуття товарів, проведення оцінки ризиків ще до перетину кордону, контроль за виконанням митницями автоматично згенерованих контрольних завдань, максимальне виключення впливу людського фактору, що має кінцевою метою автоматизацію митних формальностей.

Реформа системи оцінки митної вартості

Реформа системи оцінки митної вартості є одним із найбільш суттєвих і складних напрямів реформування митної справи. Реалізація комплексного підходу дасть можливість українським митницям вийти на новий рівень оцінювання, що в результаті забезпечить баланс інтересів держави та бізнесу.

Побудова нової системи оцінки митної вартості повинна надати митницям набір інструментів, таких, як, наприклад, нові джерела цінової інформації, система аналізу ризиків, митний контроль до прибуття товарів, випуск товарів під гарантії, митний постаудит, взаємна адміністративна допомога, використовуючи які, митниця не буде затримувати товари на кордоні, а матиме можливість протягом певного часу після випуску товарів завершити перевірку правильності задекларованої митної вартості.

Відбудеться інституційне оновлення департаменту митної вартості та буде створений постійно діючий підрозділ з моніторингу відповідних митних формальностей. Нова детальна методика визначення митної вартості також має бути розроблена та затверджена.

Нове технічне забезпечення

Оновлення комп’ютерної та організаційної техніки, впровадження нових видів техніки для митників та інших контролюючих органів, відеокамер (стаціонарних і нагрудних), ваг, сканерів, зчитувачів номерних знаків транспортних засобів та інших технічних засобів митного контролю разом із належним їх обслуговуванням дасть змогу поєднати всю цю техніку в нову аналітичну систему.

Аналітична система слугуватиме як джерелом об’єктивної інформації для систем аналізу ризиків, так і засобом автоматизації митних формальностей з виключенням можливості втручання людини.

Розробці та впровадженню стандартів оснащення і технічного забезпечення митниці передуватиме повний аудит наявної інфраструктури, техніки та фінансових потреб на її утримання й операційну діяльність.

Міжвідомча координація та реформа контролюючих служб

Важливим завданням є реформування повноважень і забезпечення координації всіх органів влади, які мають стосунок до руху товарів через кордон, заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, митного оформлення товарів або виконують правоохоронні функції. Потрібно чітко регламентувати час і місце виконання обов’язків іншими контролюючими органами. Метою перегляду процесів державного контролю має стати прискорення міжнародного руху товарів, спрощення торгівлі, впровадження аналізу та оцінки ризиків у роботу інших контролюючих служб, перенесення (де можливо) таких заходів на етап до ввезення товарів.

Одним із першочергових кроків є початок запровадження інформаційного обміну електронними документами та висновками між митницею й іншими контролюючими органами, який буде організований за принципом “єдиного вікна”. ІТ-система митниці виступить агрегатором інформації від усіх контролюючих органів, яка потрібна для митного контролю та митного оформлення товарів.

Інституційна реформа митної служби

Завдання з інституційної реформи ДФС має найвищий пріоритет. Нова структура та функції будуть охоплювати всі завдання і процеси митного контролю, митного оформлення, безпеки, кадрової та інформаційної політики, міжвідомчої та міжнародної взаємодії.

Нова структура, поряд із аналітичною та фіскальною функціями, приділятиме значну увагу традиційним митним функціям, таким, як боротьба з контрабандою, безпека кордонів, захист прав інтелектуальної власності, контроль за переміщенням через кордон товарів військового та подвійного призначення.

Створення на центральному рівні якісно нового моніторингового центру з підпорядкуванням йому напряму діяльності служб сканерів, зважування, відеонагляду та мобільних груп реагування забезпечить цілодобовий контроль за діями працівників контролюючих органів.

Централізований моніторинг процесів митного контролю та оформлення сприятиме дотриманню працівниками вимог законодавства. Функціонування нового операційного центру створить умови для виявлення та реагування на спроби переміщення небезпечних товарів і товарів з порушенням законів.

На рівні митниць інституційна реформа приведе до зміни порядку виконання митних формальностей шляхом впровадження нової концепції фронт- і бек-офісів, що загалом зменшить витрати часу та коштів для міжнародної торгівлі.

Міжнародне співробітництво

Повноцінна взаємодія з митними адміністраціями інших країн, міжнародними митними організаціями, співпраця з європейськими митними інституціями стануть підґрунтям для практик суттєвого покращення митного контролю та митного оформлення.

Розвиток договірної бази із взаємної адміністративної допомоги у митній справі зменшить можливості для недобросовісного бізнесу ухилятися від виконання законодавства та попереджатиме шахрайство, що для чесних трейдерів перш за все означатиме відновлення конкуренції та усунення незаконних переваг, спрощення торгівлі.

Черговим кроком, якому приділятиметься значна увага в міжнародному співробітництві, буде налагодження повноцінного обміну інформацією між митними адміністраціями.

Інтеграція українських митних ІТ-систем у світові системи безпеки, взаємне визнання уповноважених економічних операторів (АЕО) сприятимуть побудові безпечних ланцюгів постачання товарів, прискоренню їхнього руху, полегшенню торгівлі.

Нова кадрова політика та запобігання корупції

Ключовим заходом нової кадрової політики, що потребує першочергової реалізації, має бути підвищення рівня базової заробітної плати працівникам реформованої митниці до рівня інших реформованих українських органів, наприклад нової поліції.

Поряд із матеріальним забезпеченням працівники мають отримати законодавчий захист, чіткі права та обов’язки, що дасть їм можливість чесно виконувати свої функції.

Повне перезавантаження та реформування системи власної безпеки ДФС надасть посадовим особам митниці захист від недобросовісних осіб, а також забезпечить системний антикорупційний контроль.

Під час кадрової реформи також відбудеться переатестація працівників, будуть залучені нові професійні кадри, на постійну основу буде поставлено тренінги, професійне навчання.

Нова інфраструктурна політика

При здійсненні митної реформи також буде приділено увагу стандартизації облаштування інфраструктури портів, митних складів, митних терміналів, пунктів пропуску та місць митного оформлення товарів для зручності їх користування людьми. Функціонування перелічених об’єктів повинно стати прозорим і відповідати завданням держави у митній сфері та у сфері охорони кордонів.

Зазначені місця (де це можливо і необхідно) буде обладнано медичними пунктами, пунктами громадського харчування, готелями для перевізників. У кожному місці функціонуватимуть санітарно-гігієнічні об’єкти чи споруди загального користування.

Пункти пропуску та місця митного оформлення будуть покриті зв’язком і доступом до Інтернету (де це можливо) загального користування.

Інформаційна система ДФС дозволятиме громадянам і перевізникам, які перетинають кордон, заздалегідь ознайомлюватись із ситуаціями з чергами в пунктах пропуску на кордоні.

Нова інформаційна політика

Для реалізації реформи буде створений офіс реформ, посадовці якого будуть розробляти, координувати, контролювати та супроводжувати комплекс відповідних заходів. Зазначена програма діятиме протягом кількох років до повної реалізації розпочатих заходів.

Також поряд із офісом реформ буде запроваджено комунікативний центр, який, з одного боку, висвітлюватиме перебіг реформи, на постійній основі інформуючи громадян і бізнес-спільноту про досягнення нової митниці, а з іншого — аналізуватиме зворотний зв’язок, зокрема негативні тенденції, сигнали щодо неналежних чи недобросовісних дій митниці тощо.

Спеціально для DT.UAhttps://goo.gl/QJdiF4

Автор: admin

Залишити відповідь

Свіжі статті


Warning: Use of undefined constant date - assumed 'date' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-blog.php on line 53

Warning: Use of undefined constant desc - assumed 'desc' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-blog.php on line 54

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ПОДАЛЬШІ ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ

19 Серпня 2021

Державний бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються в державі. Але справа в тому, що потреби держави, як і завдання, можуть мати різну спрямованість, здебільшого збігаючись з інтересами населення або суперечачи їм. Залежно від цього, відповідно, бюджет може служити суспільно значущим перевагам, а може обслуговувати лише […]

Елена Хотенко: Новый кодекс нужен

31 Липня 2019

Эксперты констатируют: качество налогового законодательства в Украине удручающе низкое, оно не соответствует экономическим реалиям и не способствует привлечению новых инвестиций. Перманентные изменения в Налоговом кодексе неоднозначны, и часто не учитывают интересы не только бизнеса, но и государства, они приводят к увеличению документооборота и усложнению администрирования налогов. Такая ситуация стала катализатором того, что бизнес-сообщество устало ждать […]

Основні показники ролі малого та середнього бізнесу в економіці Нідерландів та Німеччини

16 Жовтня 2018

Податки та внески на обов’язкове страхування в Нідерландах утримуються працедавцем з заробітної плати працівника (таблиця для 2018 р.): Додатково до внесків з заробітної плати працівника на державне соціальне страхування працедавець сплачує 18,96 % як внесок на державну систему соціального страхування. Податок з доходів фізичної особи в Німеччині є прогресивним і утримується працедавцем при виплаті заробітної плати: […]