Про Інститут

Інститут податкових реформ об’єднує провідних фахівців і науковців, представників бізнес-середовища та органів державної влади з метою розробки стратегії реформування податкової політики задля забезпечення сталого суспільно-економічного розвитку в Україні.

Ми діємо в інтересах малого та середнього бізнесу, оскільки віримо, що найкоротшим шляхом для підвищення загального добробуту є покращення умов ведення бізнесу в Україні.

Для досягнення балансу інтересів бізнесу та держави ми досліджуємо державну політику з метою впливу на неї.

За допомогою досліджень ми прагнемо знизити витрати держави на збір податків, встановити справедливі ставки податків, унеможливити використання податкових органів для тиску на підприємців.

Ми віримо, що справжнього впливу досягають лише політично незалежні дослідницькі осередки, чиї поради спираються на наукові факти, а не ідеологічні засади чи поточні політичні інтереси.

Місія:

  • налагодження сприятливого клімату для розвитку підприємництва та інвестиційної привабливості країни;
  • підвищення соціальної відповідальності платників податків та розвитку податкової культури у суспільстві;
  • сприяння розвитку партнерських відносин між органами державної влади та бізнес-середовищем;
  • об’єднання всіх зацікавлених сторін навколо питання трансформації та реформування податкової політики.

Основні види діяльності

Моніторинг державної податкової політики

Здійснення заходів з відстеження результативності державної податкової політики, проведення експертизи законодавства (проектів законодавчих актів), а також проведення наукових та соціологічних досліджень з метою надання експертних рекомендацій та пропозицій органам державної влади, суб'єктам законотворчого процесу.

Фахова дискусійна платформа

Ведення постійної загальнонаціональної дискусії задля розробки та впровадження реформ і системних трансформацій у галузі податкового законодавства, вивчення світового досвіду з метою імплементації в українське законодавство із залученням всього інтелектуального потенціалу України.

Медіація

Впровадження процедури досудового врегулювання податкових спорів, що мінімізує фінансові та часові витрати обох стоін та дозволяє вирішити спір швидко і справедливо. Представлення та захист інтересів платників податків в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Адвокасі

Підготовка, організація та проведення адвокасі кампаній, заходів і акцій, які слугуватимуть потужним поштовхом до підвищення обізнаності громадськості щодо реалізації податкової політики та напрямків її реформування.

Розвиток підприємництва

Сприяння створенню необхідних правових та соціальних умов для більшого залучення громадян до підприємницької діяльності, зокрема, жінок та молоді.

Видавнича діяльнiсть

Видавництво науково-практичних публікацій та посібників, результатів досліджень аналізу державної податкової політики та рекомендацій змін до законодавства.

Партнерство в галузі

Співпраця з іншими громадськими організаціями, в тому числі міжнародними з метою об’єднання зусиль, обміну досвідом та практиками.

Експертами та консультантами ІПР за результатами досліджень було розроблено два законопроекти:

1. Проект Закону України «Щодо лібералізації системи адміністрування податків та спрощення умов ведення бізнесу» (скорочена назва «податкова дерегуляція»);
2. Проект Закону України «Про внесення змін до законів України щодо запровадження «єдиного вікна» при здійсненні митних процедур».

Розроблено два законопроекти

наші досягнення

Проведено безліч семінарів

З питань нововедень в оподаткуванні сільгоспвиробників

Підписано 32 меморандуми

Щодо співпраці та партнерства з громадськими організаціями, медіа та органами державної влади

Проведено обговорення

Започатковано проект "Комунікаційна платформа ІПР" - майданчик для обговорення концепцій реформ

Розроблено реформи

"Дорожні карти" з реформування податкової і митної політики​.

Опубліковано 76 статей

Експертна оцінка актуальних подій в податковій сфері

292 репортажі про ІПР

Інтерв’ю експертів ІПР та репортажі про діяльність ГО

Відкрито 2 регіональних відділення

Відкрито відділення ІПР у Запорізькій та Рівненській області

НАШІ ПАРТНЕРИ