Медіація як альтернативне вирішення податкових спорів

13 Липня 2016

Лариса Церетелі,
аудитор, медіатор,
експерт ГО “Інститут Податкових Реформ”

Медіація: навіщо і для кого

Медіація – це відносно нове поняття для нашої бізнес-спільноти. Як і все нове, воно сприймається з недовірою, а в деяких випадках – навіть з явним скепсисом. Причина, на мій погляд, в недостатній поінформованості про можливості медіації та рівень її затребуваності в інших країнах. Безперечно, не варто хапатися за все іноземне, але раціональний досвід требі вивчати і застосовувати за потребою.

Отже, настав час познайомити наше бізнес-середовище з медіацією взагалі, та податковою медіацією зокрема.

Медіація – це  альтернативний спосіб вирішення спору за участю третьої нейтральної, неупередженої сторони – медіатора.

На відміну від формального судового чи господарського процесу, під час медіації сторони доходять згоди самі – медіатор не приймає рішення за них. Роль медіатора полягає не в тому, щоби вирішити конфлікт. Він тільки допомагає знайти варіант рішення, який відповідатиме інтересам всіх сторін, залучених в конфлікт. Іншими словами, медіація – це особлива форма посередництва, яка може бути використана при вирішенні різнопланових спорів. Розрізняють кілька напрямків медіації: бізнес-медіація (комерційна), медіація в організації (корпоративна), медіація в сфері сімейних відносин (сімейна).

Комерційна медіація (commercial mediation) вирішення  спорів між юридичними особами, юридичними особами і їх клієнтами, фізичними особами щодо вирішення майнових спорів, захист прав споживачів та ін.  Для проведення комерційної медіації залучаються зовнішні незалежні медіатори. Сторонам забезпечуються рівні можливості обрання незалежного медіатора.

Медіація в організації (work-place mediation) – процес вирішення конфліктів, в якому сторони конфлікту-представники однієї організації, а медіатором може виступати внутрішній або зовнішній незалежний медіатор. Така медіація є частиною системи управління конфліктами в організації.

Сімейна медіація – процес, в якому незалежна третя сторона допомагає парам, що знаходяться на межі розставання або розлучення, поліпшити взаємодію один з одним і прийняти усвідомлені рішення, які задовільнять обох. Сімейна медіація, як правило, стосується питань, пов’язаних з розлученням, дітьми, а також з фінансових або майнових протирічь.

Окремим напрямком є медіація при вирішенні спорів з державними органами.

Світовий досвід

Вперше медіація як вид позасудової практики почав застосовуватися в США. На цей  час медіація широко використовується у Канаді, Австралії, Китаї, Великобританії, Франції та інших країнах ЄС.

Міжнародна практика свідчить про ефективність застосування медіації. Генеральною Асамблеєю ООН усім державам рекомендовано Типовий закон про міжнародну комерційну погоджувальну процедуру, прийнятий Комісією ООН з права міжнародної торгівлі, з тим, щоб вони розглянули можливість його прийняття в цілях забезпечення уніфікованості  законодавства про процедури врегулювання суперечок у міжнародній комерційній погоджувальній практиці.

У країнах ЄС медіація, як спосіб вирішення спору (конфлікту), що виник у результаті будь-яких правовідносин (сімейних, трудових, економічних, громадянських, тощо), застосовується набагато частіше у порівнянні з іншими позасудовими альтернативними способами врегулювання спорів. [1].

Податкова  медіація

Питання, яке я чую найчастіше: чи може бути застосована медіація саме в спорах з фіскальною службою? Так, може. Більше того: я впевнена, що медіацію як альтернативний метод при вирішенні податкових спорів слід розглядати в якості стратегічного пріоритету розвитку податкового адміністрування. Бо це:
– реальна мінімізація корупційної складової внаслідок відкритих для обговорення і контролю погоджувальних процедур;
– суттєва економія на витратах з податкового адміністрування.

Медіація може бути застосована до будь-яких конфліктів та на різних їх стадіях.

Наприклад, обов’язкова досудова стадія врегулювання податкового спору передбачена в Австрії, Бельгії, Болгарії, Угорщини, Німеччини, Греції, Данії, Ізраїлі, Іспанії, КНР, Латвії, Литві, Люксембурзі, Мальті, Нідерландах, Новій Зеландії, Польщі, Румунії, Саудівської Аравії, Сінгапурі, Словаччині, Словенії, Фінляндії, Франції, Чехії, Швейцарії, ПАР, Японії. Але в деяких країнах це скоріше посередництво, ніж медіація. Власне податкова медіація застосовується в таких державах, як Австралія, Нідерланди, Норвегія, Німеччина, США, Ізраїль.

Фахівцями складено певний перелік причин, коли медіація недоречна. Тобто, вважається, що доцільно відмовитися від медіації в таких випадках:
– необхідно створити прецедент для судової практики;
– існує можливість отримати судове або арбітражне рішення дуже швидко або без надмірних витрат;
– незначні витрати на судове примирення при мінімальній ціні позову;
– серйозний дисбаланс у співвідношенні сил;
– одна зі сторін зловживає своїми процесуальними правами (викрита в несумлінності);
– недієздатність однієї зі сторін.

Податкові спори не є такими випадками. Бо судові витрати платників великі, а терміни судового розгляду не додають оптимізму. Та і взагалі «Якщо заявляється мета – вибудовування партнерських відносин між державою та платниками податків, переговори – найкращий спосіб досягти цього. Партнери не йдуть до суду [1].

Запит на альтернативне вирішення податкових спорів насамперед виходить від бізнесу. Відомо, що судові процедури тривалі, дорогі і часто не мають правової визначеності.

Постає природне питання, чи вигідна медіація для фіскальної служби? Впевнена, що так.

На чому ґрунтується моя впевненість? Я вважаю, що саме нам і саме зараз випала важка місія – повернути довіру до державних органів, відновити імідж податківця як фахівця, а не збирача данини; перетворити негативні відносини на конструктивний процес пошуку порозуміння у податкових питаннях.

Варто зазначити, що в державах ЄС медіація розглядається не тільки як спосіб альтернативного вирішення спорів, де вже виник конфлікт, але і як спосіб, який використовується для запобігання виникнення спору (конфлікту) в майбутньому, що, безумовно, розширює межі застосування медіації [2]. Саме в такому контексті, на мій погляд, доцільно розглядати медіацію в сфері відносин податкова – платник.

Якщо досягти порозуміння ДО виникнення конфлікту, то це збереже ресурси як платнику податків, так і державі. Ми назавжди позбавимо апарат податкової служби від навали скарг, а суди – від нескінчених позовів на рішення податкових органів. За даними ДФСУ протягом 2013-2014 років оскаржено в адміністративному порядку майже 24 тисяч рішень щорічно, кількість позовів у цей період досягала 9-10 тисяч на рік. У 2015 році кількість судових оскаржень дещо зменшилась, але опитування свідчать, що зменшення обумовлено, нажаль, тільки збільшенням судового збору.

Отже, медіація – це реальний крок в напрямку реалізації державної політики в сфері оподаткування в умовах, максимально комфортних для бізнесу. Це можливість налагодження ефективної взаємодії між податківцями і платниками податків, що дозволить отримати позитивні результати. І ми не маємо права не скористатися такою можливістю. Для платника важливо знати, що його думка буде почута і врахована, а бізнес захищений від неадекватних рішень. А з точки зору здорового глузду фіскальному органу значно важливіше розуміти, які суми і в які терміни реально надійдуть до бюджету, ніж звітувати про астрономічні донарахування, які роками «мандрують» поміж судами.

У процесі, який будується на спільності  інтересів, податковим органам і платникам податків є що запропонувати один одному: реальні сплати податків, спокій, імунітет від майбутніх перевірок, економію часу тощо [3].

Безумовно, впровадження механізму медіації у податкових відносинах потребує законодавчого врегулювання, зокрема:
– прийняття Закону України «Про медіацію»;
– внесення змін до Податкового кодексу України (щодо введення процедури медіації);
– внесення змін до процедур і регламентів адміністративного розгляду скарг фіскальними органами.

Все це знаходиться наразі тільки в стадії розробки та узгодження, але іноді рішення приймаються так швидко і несподівано, що ми маємо бути напоготові.

Запорізьке відділення  Інституту податкових реформ в межах Меморандуму про співробітництво з ГУДФС у Запорізькій області запроваджує процедури медіації. Ми пропонуємо застосовувати медіацію на стадії запобігання виникнення спору (конфлікту) як в процесі контрольно-перевірочних заходів, так і в ході вирішення інших питань.

Якщо ви відчуваєте, що конфлікт неминучий – звертайтеся.


Використані джерела:
1. Медіація в державах Європейського Союзу. Українське право // [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://ukrainepravo.com/international_law/european_union_law/mediatsiya-v-derzhavakh-evropeyskogo-soyuzu/
2. Медиация в налоговых спорах. Почему бы и нет? // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jurliga.ligazakon.ua/news/2014/5/16/110779.htm
3. Податкова медіація: досвід і перспективи впровадження в Україні. Єрьоменко Г.В. // Київ, 2014 р.

Медіація_1

Медіація_2

Автор: admin

Залишити відповідь

Свіжі статті


Warning: Use of undefined constant date - assumed 'date' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-blog.php on line 53

Warning: Use of undefined constant desc - assumed 'desc' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-blog.php on line 54

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ПОДАЛЬШІ ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ

19 Серпня 2021

Державний бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються в державі. Але справа в тому, що потреби держави, як і завдання, можуть мати різну спрямованість, здебільшого збігаючись з інтересами населення або суперечачи їм. Залежно від цього, відповідно, бюджет може служити суспільно значущим перевагам, а може обслуговувати лише […]

Елена Хотенко: Новый кодекс нужен

31 Липня 2019

Эксперты констатируют: качество налогового законодательства в Украине удручающе низкое, оно не соответствует экономическим реалиям и не способствует привлечению новых инвестиций. Перманентные изменения в Налоговом кодексе неоднозначны, и часто не учитывают интересы не только бизнеса, но и государства, они приводят к увеличению документооборота и усложнению администрирования налогов. Такая ситуация стала катализатором того, что бизнес-сообщество устало ждать […]

Основні показники ролі малого та середнього бізнесу в економіці Нідерландів та Німеччини

16 Жовтня 2018

Податки та внески на обов’язкове страхування в Нідерландах утримуються працедавцем з заробітної плати працівника (таблиця для 2018 р.): Додатково до внесків з заробітної плати працівника на державне соціальне страхування працедавець сплачує 18,96 % як внесок на державну систему соціального страхування. Податок з доходів фізичної особи в Німеччині є прогресивним і утримується працедавцем при виплаті заробітної плати: […]