Якою буде митна служба України?

5 Вересня 2017

Олена Хотенко,
Голова Ради ГО «Інститут податкових реформ»

За роки незалежності митна система зазнала чималих змін. Найсуттєвішим можна назвати створення у грудні 2012 року Міністерства доходів і зборів України. Міндоходів було створено задля збільшення надходжень до бюджету, вдосконалення сервісів для платників податків, дерегуляції та спрощення митних процедур для суб’єктів ЗЕД. Мало відбутися об’єднання функцій ДФС та митної служби для уникнення їх дублювання: структурне, функціональне, інформаційне. Проте жодна з цих функцій не була доведена до кінця та не дала позитивних результатів. Натомість виникла деградація кадрового та професійного потенціалу, руйнація всієї правоохоронної складової в галузі митної справи.  А інформаційне об’єднання звелося виключно до злиття підрозділів статистики.

Електронні сервіси для платників податків були недосить ефективними, а задеклароване Міндоходів зменшення кількості перевірок унаслідок об’єднання двох органів в один не мало ніякого підґрунтя, адже податкові перевірки і митний постаудит мають різний юридичний характер.

Від злиття податкової та митної служби в один орган не відбулося жодного позитивного ефекту. Негативним фактором стало фактичне нерозуміння специфіки кожного з них, гіпертрофії фіскальної складової над регулятивною, не взяли до уваги і те, що фіскальна складова не має відношення до управління кордонами.  Були міркування, що негативний результат є наслідком того, що заплановані дії реформування не були завершені. Проте думки експертів на рахунок цього різняться.

У травні 2014 року Уряд прийняв постанову № 160, якою утворив Державну фіскальну службу як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України, реорганізувавши Міністерство доходів і зборів шляхом перетворення. Втім структура виявилася зовсім не мобільною  і недиверсифікованою. Сьогодні у складі фіскальної служби митниці неприсутня чітка управлінська вертикаль та  чітке визначення відповідальності, а також немає центру прийняття рішень з митних питань та єдиного «джерела» розвитку митної справи. Проте ліквідація Міндоходів значною мірою не змінила розстановки сил і баланс функцій всередині Державної фіскальної служби. Ключовий акцент робиться на питанні наповнення державного бюджету, суто «митні» функції адмініструються за залишковим принципом.

Наразі Мінфін згідно з концепцією реформування ДФС займається реформою митниці.

Серед стратегічних завдань оптимізації організаційної структури ДФС перед собою ставить:

  • запровадження організаційної структури ДФС за функціональним принципом;
  • ліквідація юридичних осіб на регіональному рівні та скорочення кількості адміністративного персоналу;
  • підвищення аналітичної спроможності апарату ДФС.

Структурна реформа митниці призведе до ліквідацій митниць в областях. Вже з 1 січня 2018 року всі 27 митниць України будуть об’єднані в одну Міжрегіональну митницю. Слід зазначити, що керівники регіональних представництв міжрегіональної митниці будуть мати менше повноважень, ніж зараз мають керівники обласних митниць.

Наразі ще обговорюються функціональні та інформаційні взаємодії митниці із державою, бізнесом та громадянами, від яких і залежить якою буде митна реформа в Україні.

Автор: admin

Залишити відповідь

Свіжі статті


Warning: Use of undefined constant date - assumed 'date' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-blog.php on line 53

Warning: Use of undefined constant desc - assumed 'desc' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-blog.php on line 54

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ПОДАЛЬШІ ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ

19 Серпня 2021

Державний бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються в державі. Але справа в тому, що потреби держави, як і завдання, можуть мати різну спрямованість, здебільшого збігаючись з інтересами населення або суперечачи їм. Залежно від цього, відповідно, бюджет може служити суспільно значущим перевагам, а може обслуговувати лише […]

Елена Хотенко: Новый кодекс нужен

31 Липня 2019

Эксперты констатируют: качество налогового законодательства в Украине удручающе низкое, оно не соответствует экономическим реалиям и не способствует привлечению новых инвестиций. Перманентные изменения в Налоговом кодексе неоднозначны, и часто не учитывают интересы не только бизнеса, но и государства, они приводят к увеличению документооборота и усложнению администрирования налогов. Такая ситуация стала катализатором того, что бизнес-сообщество устало ждать […]

Основні показники ролі малого та середнього бізнесу в економіці Нідерландів та Німеччини

16 Жовтня 2018

Податки та внески на обов’язкове страхування в Нідерландах утримуються працедавцем з заробітної плати працівника (таблиця для 2018 р.): Додатково до внесків з заробітної плати працівника на державне соціальне страхування працедавець сплачує 18,96 % як внесок на державну систему соціального страхування. Податок з доходів фізичної особи в Німеччині є прогресивним і утримується працедавцем при виплаті заробітної плати: […]