бизнес

Податкові консультанти в Німеччині

8 Лютий 2016

Валерія Рєзнікова,
експерт ІПР

Навряд  чи знайдеться будь-як країна, в якій держава, стягуючи податки, повністю би уникала конфліктних ситуацій між сторонами податкових відносин.  Тому слід зауважити: при однаковості загальної суті проблеми податкових конфліктів в різних країнах, суттєво різняться шляхи та засоби їх запобігання (профілактики) та подолання, законні підстави та суспільно-правова культура їх вирішення, а також процедури їх розгляду. В більшості країн Європи центральне місце у вирішенні податкових конфліктів відведено податковим консультантам. Розглянемо які проблеми вирішують  податкові консультанти в Німеччині.

По-перше, споживачами послуг податкових консультантів, в першу чергу, є представники малого та середнього бізнесу. На другому місці серед клієнтів є приватні особи (наймані робітники, орендодавці, вкладники, пенсіонери, спадкоємці тощо) та некомерційні організації,  доходи яких підлягають оподаткуванню.

По-друге, податкові консультанти надають своїм клієнтам (платникам податків) на договірній основі послуги, які допомагають їм своєчасно та якісно виконати податкові зобов’язання. Щодо малого та середнього бізнесу податкові консультанти Німеччини зазвичай ведуть для своїх клієнтів бухгалтерський облік та складають фінансову звітність, ведуть розрахунок заробітної плати, що їм економічно вигідніше, ніж мати штатного бухгалтера або менеджера.  Податковий консультант, насамперед, несе відповідальність за виконану роботу, має відшкодувати шкоду заподіяну клієнту у разі обов’язкового страхування останнього. Вигода для платника податків очевидна.

Проте, в цій системі є і вигода для податкових органів та інших відомчих організацій. Досвід свідчить, що якісне податкове консультування, без сумніву, сприяє підвищенню ефективності стягнення податків та соціальних відрахувань, а також діловодства в податкових органах  та соціальних фондах.

Щороку податкова адміністрація Німеччини своєю постановою заохочує платників податків, за користування послугами податкових консультантів,  шляхом перенесення строку подачі податкових декларацій на 4 – 7 місяців.

Слід  звернути увагу, що в Німеччині, за винятком сільського господарства, немає спрощеної системи оподаткування, як наприклад, в Україні. Можна припустити, що завдяки налагодженої системі податкового консультування в Німеччині не має необхідності для введення подібної системи оподаткування з метою зменшення навантаження на малий та середній бізнес, пов’язаної із адмініструванням податків.

По-третє, клієнти, як правило, звертаються до податкових консультантів не тільки для належної підготовки необхідної документації в податкові органи. Вони пов’язують діяльність податкових консультантів і свою впевненість в тому, що  останні своїм активним консультативним впливом «попереджають» їх як від переплат, так і від недоплат податків.

Законодавець, запроваджуючи різні податкові пільги, зазвичай хоче стимулювати платників податків  на певні дії для досягнення загальнодержавної мети.

В Німеччині існують загальновизнані принципи оподаткування, які закріплені в Конституції. Один з таких принципів – справедливість  стягнення податків. Якісне податкове планування, безперечно, сприяє виконанню цього принципу.

По-четверте, податкових консультантів в Німеччині прийнято вважати невід’ємною частиною системи правосуддя в галузі податкового права. Податкові консультанти зобов’язані відповідно до їх повноважень, додержуватися загальновизнаних норм професійної етики, представляти, захищати та оспорювати права та законні інтереси  своїх клієнтів перед податковими органами та правосуддям. Визначне місце серед цього посідає досудова процедура розгляду податкових спорів, що дозволяє утримувати в певних межах витрати клієнтів на правовий захист. Саме специфіка податкового права і його зв’язок з економікою та звітністю  зміцнили позиції податкових консультантів в цій галузі права.

По-п’яте, податкові консультанти як спеціалісти в галузі оподаткування в змозі спілкуватися з представниками  податкових органів  «однією мовою». Отже, податкові консультанти покликані та мають змогу виступати як посередники між платником податків та податковим органом, не ігноруючи при цьому своїх вищеназваних функцій.

По-шосте, поряд з послугами, які пов’язані з оподаткуванням, податкові консультанти Німеччини надають і інші, неурегульовані законом «Про податкове консультування», послуги консалтингового характеру. Податкові консультанти можуть підтримувати клієнта у вирішенні повсякденних проблем в управлінні своїм підприємством. Це питання, пов’язані з економічних аналізом, калькуляцією видатків, підготовкою проектно-кошторисної документації, ціноутворенням, короткостроковим та стратегічним плануванням, підготовкою документів для отримання банківських кредитів або неподаткових державних дотацій тощо.

В цілому діяльність податкових консультантів необхідна та корисна як для платників податків, так і для податкових органів.  Профіль професії податкових консультантів висуває досить серйозні  вимоги щодо рівня освіти  та знань їх представникам.

Діяльність податкових консультантів в Німеччині в достатньому ступені врегульована на  законодавчому рівні, або, краще сказати,  законодавством  визначені рамки, в межах яких податкові консультанти вільні у здійснені своєї професійної діяльності.

Автор: admin

Напишіть відгук

Свіжі статті

Про механізм блокування реєстрації ПДВ накладних

30 Червень 2017

Олександра Смірнова

blokPDV

Останніми роками у процедурі відшкодування ПДВ відбулися доволі серйозні зміни. Однак у найближчий перспективі на платників чекає чергова порція новацій. Так, всім причетним до цього процесу відомо, що з 01.07.2017 року повноцінно запрацює механізм блокування реєстрації ПДВ накладних, який з 01.04.2017 року діяв у тестовому режимі. Порядок зупинення реєстрації накладних з моменту появи і ідеї, […]

Об‘єднані територіальні громади – 2016

10 Травень 2017

Діна Серебрянська

na sajt ED try

Рівень фінансового забезпечення територіальних громад в Україні, на сучасному етапі, не відповідає поставленим цілям держави щодо створення умов для підвищення конкурентоспроможності регіонів та забезпечення їх сталого розвитку. Результати дослідження показали, що обсяг капітальних видатків місцевих бюджетів є критичним (за економічною класифікацією видатків, їх частка у 2016 р. склала лише 15%, решта – це фінансування поточних […]

Світовий досвід використання інструментів зниження податкового навантаження на проміжне споживання імпорту національними експортерами

27 Березень 2017

Артур Зубрицький

photo1258965

Оцінка імпортної складової експорту України, проведена у попередніх дослідженнях, дозволяє констатувати підвищення залежності вітчизняних експортерів від проміжного споживання імпорту. Така ситуація актуалізує пошук інструментів, які б дали змогу знизити податкове навантаження на імпортну сировину, матеріали та комплектуючі, що використовуються для виробництва українських експортних товарів. Найбільш розповсюдженим інструментом фіскальної політики, що використовується у світовій практиці для […]