Відкриття рахунку: як обрати оптимальний банк

26 Лютого 2018

Початок здійснення підприємницької діяльності пов’язаний із таким обов’язковим моментом, як відкриття рахунку у банку.

Стрімкий розвиток інтернет-сервісів забезпечив можливість онлайн виконувати значну частину передбачених законодавством обов’язкових процедур, зокрема, необхідних для початку використання певних банківських продуктів.

Однак під час вибору банку для відкриття рахунку суб’єкту підприємницької діяльності доцільно взяти до уваги доволі багато аспектів, часто не пов’язаних з інтернетом. І серед них неабияке значення має кількість і місце розташування відділень обраного банку, а також мережа партнерів. Не менш важливими факторами є клієнтоорієнтованість та якість обслуговування сервісу підтримки клієнтів, а також графік роботи служби і наявність безкоштовного номеру для дзвінків із мобільного. Ці фактори є зовнішніми.

Одночасно при прийнятті остаточного рішення щодо обрання банку підприємець повинен відштовхуватися і від внутрішніх факторів, які відомі лише йому, а саме: прогнозовані обсяги і напрями діяльності, наявність валютної виручки, перелік тих банківських продуктів, користування якими планується, орієнтація на приймання готівки чи, навпаки, на її виплату тощо.

При цьому кожен банк пропонує величезну кількість опцій для бізнес-карток різного виду – порівняти їх між собою у межах однієї статті не видається можливим. Є окремі пакетні програми для представників IT-галузі та агросектору. Тому універсального рецепту немає і бути не може. Цей вибір підприємець повинен зробити самостійно.

У рамках даного аналізу, користуючись інформацією, наведеною на сайті кожного з банків, спробуємо порівняти ряд банків, що пропонують послуги малому бізнесу, за однотипними ознаками та виділити певні «фішки» кожного з них. Актуальність такої інформації з сайту, на нашу думку, також є одним із важливих критеріїв при виборі банку.

1_БАНКИ

Критеріями, за якими порівнюються банки, є наступними: (Критерії порівняння банків)

 1. Вартість відкриття поточного рахунку.
 2. Щомісячна вартість обслуговування рахунку (був/не було руху коштів).
 3. Розмір комісії (платежі, видача готівки через банкомат, внесення готівки).
 4. Ліміт по карті.
 5. Наявність інтернет-банкінгу та його вартість.
 6. Мобільний додаток для управління рахунком.
 7. SMS-інформування.
 8. Еквайринг (послуга технологічного, інформаційного обслуговування розрахунків за операціями, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів у платіжній системі).

Ознайомлення із презентаційною характеристикою банку дозволятиме суб’єкту підприємницької діяльності сформувати уявлення про середню вартість розрахунково-касового обслуговування у банках.

Даний аналіз є підтвердженням того, що кожному підприємцю слід обирати банк, відштовхуючись від специфіки бізнесу та орієнтації на приймання готівки чи її переказ. Оскільки тарифи на оплату поповнення рахунку або зняття коштів є доволі відмінними навіть у розрізі трьох розглянутих банків.

Також окремо хочемо звернути увагу на певну плутанину, що пов’язана із різною кодифікацією рахунків у банках. Так, досить часто підприємцям пропонують відкрити поточний рахунок (2600) та поточний картковий рахунок (2605) або відкривають ці рахунки одночасно. Тому об’єктивно виникають питання, як ці рахунки відрізняються та для чого вони призначені.

Існування кодифікації рахунків у банках здійснюється відповідно до Постанови НБУ «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» від 17.06.2004 року № 280 (із змінами і доповненнями).

Усі рахунки, що починаються з 260 – це кошти суб’єктів господарювання:

2600 – кошти на вимогу суб’єктів господарювання;

2605 – кошти на вимогу суб’єктів господарювання для здійснення операцій із використанням платіжних карток.

Таким чином, відмінність між рахунком, що починається на 2605, та тим, що починається на 2600, лише в тому, що 2605 відкривається для здійснення операцій з використанням платіжних карт. Тобто це підприємницький рахунок, що прив’язаний до платіжної картки, про який в обов’язковому порядку повідомляється банком податковій службі.

Функціонал рахунку 2605 у гривні фактично є ідентичним із функціоналом рахунку 2600 (якщо інше не прописано у договорі з банком), а отже з нього можна проводити всі стандартні розрахунково-касові операції: отримувати гроші від клієнтів, знімати гроші, поповнювати рахунок тощо. Підтвердженням цього є зміст п. 8.2 гл. 8 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 (далі – Інструкція).

Однак все ж таки певні обмеження для рахунку 2605 є (п. 8.3 гл. 8 Інструкції). А саме: кошти з поточного рахунку юридичної особи та фізичної особи-підприємця не можуть бути використані за допомогою електронного платіжного засобу для:

 • одержання заробітної плати,
 • одержання інших виплат соціального характеру,
 • здійснення розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами),
 • здійснення іноземних інвестицій в Україну,
 • здійснення інвестицій резидентів України за її межі.

Набагато більше обмежень нормами цього п. 8.3 глави 8 Інструкції встановлено для валютного рахунку 2605. Зокрема, дозволено лише:

1) одержання готівки за межами України для оплати витрат на відрядження;

2) здійснення розрахунків у безготівковій формі за межами України, які пов’язані з витратами на відрядження та витратами представницького характеру, а також на оплату експлуатаційних витрат, пов’язаних із утриманням та перебуванням повітряних, морських, автотранспортних засобів за межами України, відповідно до умов Кодексу торговельного мореплавства України, Повітряного кодексу України, Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, Міжнародної конвенції про дорожній рух.

До того ж з 01.01.2019 року рахунок 2605 буде скасовано відповідно до норм Постанови НБУ від 11.09.2017 р. № 89. А картку можна буде отримати безпосередньо до рахунку 2600. Уже зараз ряд банків випускає таку карту під назвою «ключ до рахунку» або просто «корпоративна картка».

При цьому загальна вартість розрахунково-касового обслуговування буде складатися з двох частин:

 • тарифи з обслуговування поточного рахунку;
 • тарифи з обслуговування за корпоративними картками та картками «ключ до рахунку».

Тобто, наприклад, безготівкові платежі між поточними рахунками (не картковими) будуть тарифікуватися за цінами стандартних тарифів на банківські послуги або за спеціальними цінами певного пакету. А ось операції з готівкою (наприклад, зняття готівки через банкомат) будуть оплачуватися за тарифами для корпоративних карток. Оскільки зняти з банкомату гроші з поточного рахунку без наявності корпоративної карти неможливо. Ряд банків пропонує безкоштовні корпоративні картки до пакету, а у деяких – доведеться доплатити за випуск такої картки.

Тому під час відкриття рахунку у банку будьте уважними та зважуйте всі «ЗА» та «ПРОТИ».

3_БАНКИ

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (https://www.aval.ua/ )

Із жовтня 2005 року банк став частиною банківської групи Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ, Австрія. Станом на 31.03.2016 року Група РБІ володіла 68,28% акцій українського банку, Європейський банк реконструкції та розвитку – 30% акцій.

Райффайзен Банк Аваль пропонує представникам малого бізнесу наступні пакети послуг для обслуговування поточного рахунку: «Підприємець», «Бізнес Преміум», «Електронний», «Максимальні рішення». Кожен пакет має стислу характеристику переваг та детальну таблицю із діючими тарифами.

Охарактеризуємо пакет «Підприємець», який є зручним для тих, кому для здійснення діяльності достатньо використовувати Платіжну картку. Тобто у даному пакеті пропонується для відкриття рахунок 2605.

На сайті банку станом на середину грудня 2017 року є доступними тарифи, що діятимуть з 01.01.2018 року.

Вартість відкриття поточного рахунку:

Безкоштовно із одночасним випуском платіжної картки Visa Business Contactless.

Щомісячна вартість обслуговування рахунку:

Безкоштовно – при здійсненні 10 та більше безготівкових операції по рахунку;

50,00 грн – якщо руху коштів не було.

Розмір комісії:

– безготівкове зарахування коштів на рахунок із рахунків юридичних, фізичних осіб та власних рахунків, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та в інших банках – безкоштовно.

– безготівковий переказ коштів із рахунку в мережі Центрів самообслуговування на рахунки юридичних осіб/фізичних осіб-підприємців/фізичних осіб, відкритих у будь-яких банках України (згідно довільних реквізитів) – 3 грн. за 1 платіж.

– видача готівки у касі в національній валюті: 1% від суми, але не менше 50,00 грн.

– видача готівки через мережу банкоматів: банкомати АТ «Райффайзен Банк Аваль» 0,85% + 5,0 грн.; банкомати інших банків на території України 1,5% + 5,00 грн.

– поповнення рахунку: у касі відділення – 0,2% від суми, але не менше 20,00 грн.; через мережу депозитних банкоматів банку – 0,0%.

Наявність інтернет-банкінгу:

Для даного пакету не передбачено. Система «Райффайзен Бізнес Онлайн» функціонує в рамках пакетів послуг «Максимальні рішення» або «Електронний».

Мобільний додаток для управління рахунком: Так.

SMS-інформування: Ні. Тільки для рахунків, підключених до системи Райффайзен Бізнес Онлайн.

Еквайринг: Так. Обслуговування карток міжнародних платіжних систем Visa International та Master Card WorldWide – 2%; щомісячна плата за кожну зареєстровану Клієнтську точку – 300 грн.

Програма винагород «Fishka»: мультипартнерська програма винагород, учасниками якої є понад 3,5 млн клієнтів, котрі отримують приємні винагороди за свої щоденні покупки.

ПРИВАТБАНК https://privatbank.ua/ru

Заснований у 1992 році, у грудні 2016 року банк перейшов у власність держави. За даними офіційного сайту, ПриватБанк є лідером банківського ринку країни: в III кварталі 2017 року з банком співпрацювало 51,6% українців – фізичних осіб старше 16 років.

Для бізнесу банк пропонує Картку «Ключ до рахунку» та Корпоративні картки. Також банк пропонує окремі пакети та рішення для представників різних галузей економіки. Розглянемо загальні тарифи для бізнесу.

Вартість відкриття рахунку:

Рахунок можна відкрити на сайті банку та у відділенні банку.

Відкриття через сайт (pb.ua/jur для юр. осіб і pb.ua/fop для підприємців) – безкоштовно. Однак необхідно бути клієнтом ПриватБанку (наприклад, мати картку або депозит, користуватися Приват24 тощо), тобто банк повинен мати у своєму розпорядженні Ваші контактні та персональні дані.

Відкриття рахунку у відділенні –100 грн, а для благодійних організацій – 0 грн.

Щомісячна вартість обслуговування рахунку:

Безкоштовно – за відсутності руху коштів.

За наявності клієнтських операцій протягом місяця – 100 грн, для IT – 50 грн, для благодійних організацій – 0 грн.

Розмір комісії:

– здійснення платежів на рахунки в ПриватБанку – безкоштовно.

– здійснення платежів на інші банки – 3 грн за один платіж.

– зняття власних коштів за корпоративними картками та картками «Ключ до рахунку» – 0,75% від суми зняття в банкоматах банку, у касі та банкоматах інших банків (можливі додаткова комісія інших банків).

– переказ із корпоративної картки на картку «Універсальна»/ «Універсальна Gold» та на рахунок юридичної особи в ПриватБанку – безкоштовно.

– поповнення своєї картки в терміналах самообслуговування і в касах банку     – згідно тарифу за прийом виручки на рахунок клієнта (5 грн за транзакцію).

– додаткова комісія за зняття власних грошових коштів від 50 тис. грн. до 100 тис. грн. з однієї картки за добу у банкоматах ПриватБанку (утримується з суми, що перевищує 50 тис. грн.) – 0,25% (для більших сум – більша комісія).

– проведення платежів у національній валюті в післяопераційний час (після 16-30): внутрішні платежі – безкоштовно; платежі в інші банки (не застосовується до бюджетних платежів) – 0,2% від суми платежу.

Наявність інтернет-банкінгу:

Інтернет-банк «Приват24 для бізнесу»;

Чат «Допомога Онлайн»;

Платіж через e-mail;

Платежі через Viber;

Платежі, створенi за посиланням.

Мобільний додаток для управління рахунком: Так, Додаток Privat24 Business для Android та iOS, інші додатки;

SMS-інформування: Залежно від типу картки під час активації вона підключається до одного з трьох видів послуги «SMS-інформування»:

 • інформування про всі рухи за карткою;
 • інформування тільки про зарахування на картку;
 • інформування тільки про списання з картки.

Еквайринг: Так. Підключення до послуги – безкоштовно, комісія – 2% за всіма картками + 300 грн абонентська плата (можливі знижки).

Є послуга мобільного міні-терміналу. Це пристрій для зчитування платіжних карток, який можна підключити до смартфону або планшета на базі Apple iOS чи Android, а також до персонального комп’ютера.

Тарифний план «ІнКУБатор»: безкоштовно на перші 6 місяців:

 • відкриття рахунку (на сайті банку та у відділенні);
 • щомісячне обслуговування;
 • зарахування за Зарплатним проектом у «Приват24 для бізнесу».

УКРСОЦБАНК https://www.ukrsotsbank.com/b.5/

Укрсоцбанк працює на локальному ринку з 1990 року. Оновлений Укрсоцбанк утворився 31.10.2016 шляхом операції з передачі 99,9% акцій ПАТ «Укрсоцбанк» від UniCredit Group до ABH Holdings S.A. (АВНН) в обмін на міноритарну частку власності в ABHH у розмірі 9,9%.

Банк пропонує малому бізнесу наступні пакети розрахунково-касового обслуговування: «Стандарт+», «Економ», «Преміум», «Преміум-UNLIMIT» та Спеціальну пропозицію «IT developer». Охарактеризуємо перший із них, пакет «Стандарт+».

Вартість відкриття рахунку:

У рамках діючої спеціальної пропозиції «Відкриття без витрат» відкриття поточного (карткового) рахунку безкоштовне.

Щомісячна вартість обслуговування рахунку:

Для основної пакетної карти 50 грн на місяць або 350 грн на рік.

Розмір комісії:

– здійснення безготівкових платежів на інші банки шляхом договірного списання за реквізитами, вказаними власником рахунку (крім платежів у межах ПАТ «Укрсоцбанк» та на ПАТ «Альфа-банк» (Україна) – 2 грн за один платіж.

– переказ коштів із карткового рахунку клієнта на інші банки з використанням системи Інтернет-банкінгу (GWS) (крім платежів у межах ПАТ «Укрсоцбанк» та на ПАТ «Альфа-банк» (Україна) – 2,50 грн за один платіж.

– здійснення безготівкових платежів у межах ПАТ «Укрсоцбанк» на рахунки клієнтів фізичних осіб (поточні карткові та депозитні) – 1%.

– поповнення рахунку готівкою в національній валюті через каси та банкомати ПАТ «Укрсоцбанк» – безкоштовно.

– зняття готівки в мережі банкоматів ПАТ «Укрсоцбанк» і ПАТ «Альфа-банк» (Україна) – 0,75%, а в касі банку – 0,8% або мінімум 20 грн.

– зняття готівки в мережі інших українських банків та банкоматів (без врахування комісії інших банків) – 1,5% + 5 грн.

– повернення клієнту грошових коштів від загальної суми операцій за місяць (кеш-бек) – 1% (включаються операції по картці, здійснені безготівковим шляхом у торгово-сервісній мережі України (зокрема, інтернет) на суму від 300 грн, а сума повернення грошових коштів за місяць становить не більше 10 000 грн. без урахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору).

Наявність інтернет-банкінгу: Так, у вигляді двох систем BusinessNet та BusinessNet Pro, а також email-банкінг.

Мобільний додаток для управління рахунком: Так, Ukrsotsbank Mobile;

SMS інформування: Так.

Еквайринг: Так.

Програма знижок та спеціальних пропозицій: «MasterCard Бізнес-Бонус» та «Visa Business Bonus».

Як видно, інформації дуже багато, навіть у стислому вигляді. До того ж, логіка розміщення інформаційного матеріалу (тарифи, умови тощо) на сайті банків є різною. А тому пошук відповідної інформації займає неабиякий час.

Для більшої наочності ми узагальнили інформацію щодо тарифів описаних банків у вигляді таблиці (див. табл. 1 в кінці статті). Також додали для розширеного порівняння ще два банки, а саме: «Ощадбанк» та «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Останніми роками підвищився попит на реєстрацію бізнесу та відповідно відкриття рахунків у країнах Прибалтики, зокрема Естонії. Можливість виглядає доволі цікавою, оскільки Естонія є однією з престижних (іміджевих) закордонних юрисдикцій та найпрогресивніших електронних держав Європейського союзу.

Естония-восстановлено

Кому може бути цікава можливість створити компанію в Естонії:

 1. Тим, хто займає нішу торгового посередництва чи транспортного (логістичного) бізнесу.
 2. Самозайнятим особам (фрилансерам), які працюють через онлайн-біржі пошуку роботи (наприклад, Upwork).
 3. Фрилансерам, які безпосередньо працюють із європейськими клієнтами та отримують винагороду у євро.
 4. Розробникам, які самі або через відповідні магазини продають свої додатки, оскільки наявність офісу в Євросоюзі спрощує роботу з Google, Apple та іншими великими компаніями.
 5. Творцям і продавцям онлайн-контенту. Наприклад, це ті люди, які створюють, ведуть блоги, завантажують свої роботи на фотостоки й інші сховища графічних файлів із метою продажу. По суті, це ті ж фрилансери, тільки вони виконують свою роботу заздалегідь, а не після обговорення з клієнтом.
 6. Стартапам. Компанія в Євросоюзі може спростити спілкування з потенційними інвесторами та взаємодія з ними.
 7. Власникам сервісів, які надають свої послуги онлайн великій кількості людей на міжнародному ринку, наприклад web-хостинг.
 8. Як sales-офіс для аутсорс-компанії[1].

Відповідно для тих підприємців, у кого переважна більшість клієнтів знаходиться на території України та є наймані працівники, привабливість відкриття рахунку в Естонії зменшується.

На нашу думку, відкриття банківського рахунку в Естонії може стати наступним кроком для розвитку успішного бізнесу, тоді як для тих, хто тільки починає підприємницьку діяльність, є сенс скористатися перевагами спрощеної системи оподаткування, чинної на даний час, а тому відкривати рахунок в Україні.

Таблиця 1

Тарифи на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб-підприємців у обраних банках України

Операція Назва банку
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ ПРИВАТБАНК УКРСОЦБАНК КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК ОЩАДБАНК
Пропоновані пакетні послуги для підприємців «Підприємець», «Бізнес Преміум», «Електронний», «Максимальні рішення» Картка «Ключ до рахунку» та Корпоративні картки «Стандарт+», «Економ», «Преміум», «Преміум-UNLIMIT» «Класік», «Бізнес», «Преміум» «Моя справа», «Мій бізнес», «Моя компанія», «Все включено»
Пакет, що описується «Підприємець» Стандартний рахунок у банку з використанням картки «Ключ до рахунку» та Корпоративних карток «Стандарт+» для приватних підприємців «Класік» з використанням корпоративної платіжної картки «Моя справа» з використанням корпоративної платіжної картки
Вартість відкриття рахунку ФОП Безкоштовно Через сайт – безкоштовно.

У відділенні – 100 грн, а для благодійних організацій – 0 грн

Безкоштовно (діюча спеціальна пропозиція  для поточного (карткового) рахунку) Безкоштовно Безкоштовно
Вартість обслуговування на місяць Безкоштовно: здійснення 10 та більше безготівкових операції;

50,00 грн – якщо руху коштів не було

Безкоштовно за відсутності руху коштів.

За наявності клієнтських операцій – 100 грн, для IT – 50 грн, для благодійних організацій – 0 грн

50 грн на місяць або 350 грн на рік 100 грн; безкоштовно за відсутності операцій 79 грн
Вартість здійснення платежів на інші банки 3 грн за 1 платіж 3 грн за один платіж

 

2,5 грн за один платіж (крім платежів у межах ПАТ «Укрсоцбанк» та на ПАТ «Альфа-банк» (Україна) 3 грн, починаючи з 16-го платежу. 2 грн за один платіж

 

Вартість переказу коштів із картки ФОП на карту фізичної особи/юридичної особи Безкоштовно між картковими рахунками АТ «Райффайзен Банк Аваль» – «АТМ Експрес» З корпоративної картки на картку Універсальна»/ «Універсальна Gold» та на рахунок юридичної особи в ПриватБанку – безкоштовно 1% в межах ПАТ «Укрсоцбанк» на рахунки клієнтів фізичних осіб (поточні карткові

та депозитні)

Безкоштовно Безкоштовно
Вартість зняття власних коштів в банкоматах банку 0,85% + 5,0 грн 0,75% за корпоративними картками та картками «Ключ до рахунку» 0,75% (банкомати ПАТ «Укрсоцбанк» і ПАТ «Альфа-банк») 0,75% + 5 грн за корпоративними картками 0,75% або мінімум 5 грн за корпоративними картками
Вартість зняття власних коштів у касі банку 1% від суми, але не менше 50,00 грн 0,75% за корпоративними картками та картками «Ключ до рахунку» 0,8% або мінімум 20 грн

 

1,10% або мінімум 20 грн із поточних рахунків 1% до 100 тис. грн
Вартість зняття власних коштів у банкоматах інших банків 1,5% + 5,00 грн (без врахування комісії інших банків) 0,75% за корпоративними картками та картками «Ключ до рахунку» (без врахування комісії інших банків) 1,5% + 5 грн

(без врахування комісії інших банків)

1,5% + 10 грн за корпоративними картками (без врахування комісії інших банків) 1,5% + 5 грн

(без врахування комісії інших банків)

Поповнення рахунку через касу банку 0,2% від суми, але не менше 20,00 грн Згідно тарифу за прийом виручки на рахунок клієнта (5 грн) Безкоштовно Безкоштовно До 5 тис. грн – 0,2% або 5 грн; більше 5 тис. грн – безкоштовно
Поповнення рахунку через банкомат банку 0,0% Згідно тарифу за прийом виручки на рахунок клієнта (5 грн) Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно
Закриття рахунку за заявою клієнта У розмірі залишку на рахунку, якщо залишок коштів на рахунку менше або дорівнює 10 грн Безкоштовно У розмірі поточного залишку на рахунку 100 грн. 50 грн

[1] Как и зачем фрилансеру создать компанию в Эстонии? e-Residency / Блог про международный фриланс – jff.name [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://jff.name/kak-i-zachem-frilanseru-sozdat-kompaniyu-v-estoniie-residency/

Автор: admin

Свіжі статті


Warning: Use of undefined constant date - assumed 'date' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-blog.php on line 53

Warning: Use of undefined constant desc - assumed 'desc' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-blog.php on line 54

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ПОДАЛЬШІ ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ

19 Серпня 2021

Державний бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються в державі. Але справа в тому, що потреби держави, як і завдання, можуть мати різну спрямованість, здебільшого збігаючись з інтересами населення або суперечачи їм. Залежно від цього, відповідно, бюджет може служити суспільно значущим перевагам, а може обслуговувати лише […]

Елена Хотенко: Новый кодекс нужен

31 Липня 2019

Эксперты констатируют: качество налогового законодательства в Украине удручающе низкое, оно не соответствует экономическим реалиям и не способствует привлечению новых инвестиций. Перманентные изменения в Налоговом кодексе неоднозначны, и часто не учитывают интересы не только бизнеса, но и государства, они приводят к увеличению документооборота и усложнению администрирования налогов. Такая ситуация стала катализатором того, что бизнес-сообщество устало ждать […]

Основні показники ролі малого та середнього бізнесу в економіці Нідерландів та Німеччини

16 Жовтня 2018

Податки та внески на обов’язкове страхування в Нідерландах утримуються працедавцем з заробітної плати працівника (таблиця для 2018 р.): Додатково до внесків з заробітної плати працівника на державне соціальне страхування працедавець сплачує 18,96 % як внесок на державну систему соціального страхування. Податок з доходів фізичної особи в Німеччині є прогресивним і утримується працедавцем при виплаті заробітної плати: […]