Проект бюджету на 2019 рік

27 Вересня 2018

Експерти ГО “Інститут податкових реформ”

 

 

 

 

Основою для розрахунку показників проекту державного бюджету на 2019 рік було обрано сценарій макроекономічного прогнозу, який передбачає:

 • зростання реального ВВП на 3 відсотки;
 • збільшення номінального ВВП до 3 946,9млрд. грн.;
 • ріст індексу споживчих цін на 107,4 відсотка;
 • ріст індексу цін виробників на 110,1 відсотка;
 • ріст середньомісячної заробітної плати на рівні 10 129гривень та в реальному вимірі – на 6,9 відсотка;
 • прибуток прибуткових підприємств прогнозується на рівні 882,1млрд. гривень;
 • обсяг експорту товарів і послуг збільшиться на 8,3 відсотка та становитиме 63 млрд. дол. США;
 • обсяг імпорту товарів та послуг зросте на 9,1 відсотка і складе 74,8 млрд. дол. США;
 • експорт вітчизняних товарів та послуг в 2019 році складе 63 млрд. дол. США;
 • імпорт товарів та послуг з-за кордону складе 74,8 млрд. дол. США;
 • негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу складе мінус 11,7 мільярди доларів США.

Установлюється прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року – 1 853 гривні, з 1 липня – 1 936 гривень, з 1 грудня – 2 027 гривень.

За низкою реформ, з яких на сьогодні не досягнуто у суспільстві консенсусу, насамперед, земельної та податкової реформи, в цьому сценарії функціонування економіки сформовано за принципом “статус-кво”.

Економічне зростання у 2019 році забезпечуватиметься, головним чином, за рахунок розширення внутрішнього попиту, як споживчого, так і інвестиційного.

Головною метою інвестиційної політики стане зміцнення інвестиційного потенціалу української економіки, збільшення обсягів інвестицій та покращення їх структури за рахунок першочергового спрямування коштів на оновлення основних фондів на основі впровадження та імпорту інновацій, забезпечення ресурсо- та енергозбереження, впровадження нових екологічно безпечних технологій виробництва шляхом активного залучення та підвищення ефективності використання всіх джерел фінансування для досягнення сталого соціально-економічного розвитку. У 2019 році внесок інвестиційної складової ВВП (ВНОК) прогнозується на рівні 1,2 відсоткового пункту при її зростанні у 2019 році на 6,9 відсотка.

Темпи зростання промисловості прогнозуються на рівні 3,9 відсотка із поступовим збільшенням у структурі частки виробництва високотехнологічної продукції.

Прогноз доходів зведеного бюджету на 2019 рік визначений з урахуванням поточного виконання бюджету, змін до податкового та бюджетного законодавства, і становить 1 292,7 млрд. грн. Прогнозна сума доходів загального фонду зведеного бюджету на 2019 рік становить 1 175,0 млрд. гривень. Показники доходів зведеного бюджету на 2019 рік збільшуються на 130,5 млрд. грн. або на 11,2 відсотка, у тому числі по загальному фонду на 110,3 млрд. грн., або на 10,4 відсотків, та по спеціальному фонду на 20,2 млрд. грн., або на 20,7 відсотка.

Прогноз надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб на 2019 рік, розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази оподаткування з інших доходів та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, становить 267 442,7 млн. грн., у тому числі:

 • до місцевих бюджетів – 161 287,4 млн. грн.,
 • до державного бюджету – 106 155,3 млн. грн.

Прогнозна сума податку на прибуток підприємств до зведеного бюджету на 2019 рік становить 102 300,0 млн. грн., з них 92 600,0 млн. грн. – до загального фонду державного бюджету, 9 700,0 млн. грн. – до загального фонду місцевих бюджетів.

Прогнозна сума надходжень рентної плати та плати за використання природних ресурсів до державного бюджету в 2019 році становить 48 630,9 млн. грн., в тому числі:

 • рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 435,6 млн. грн.;
 • рентна плата за спеціальне використання води – 1 101,2 млн. грн.;
 • рентна плата за користування надрами – 42 836,7 млн. грн.;
 • рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України –2 809,8 млн. грн.;
 • рентна плата за транспортування – 1 447,5 млн. гривень.

Прогнозний показник надходжень акцизного податку до державного бюджету на 2019 рік визначено у сумі 133 679,5 млн. грн. виходячи з прогнозних обсягів виробництва, експорту та імпорту підакцизних товарів з врахуванням змін законодавства.

Прогнозний показник надходжень акцизного податку з вироблених в Україні товарів до державного бюджету у 2019 році визначений на основі прогнозних обсягів виробництва та реалізації підакцизних товарів на 2019 рік та з врахуванням змін законодавства щодо підвищення ставок і становить 89 416,9 млн. гривень.

Прогнозний показник надходжень до державного бюджету акцизного податку з ввезених в Україну товарів на 2019 рік визначений на основі прогнозних обсягів імпорту підакцизних товарів та з врахуванням змін законодавства щодо підвищення ставок і становить 44 262,6 млн. гривень.

Прогнозний показник надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до місцевих бюджетів у 2019 році визначений з врахуванням прогнозних показників індексу споживчих цін, темпів реалізації оподатковуваних товарів і становить 6 504,0 млн. гривень.

Прогнозна сума надходжень податку на додану вартість до державного бюджету на 2019 рік становить 434 000,0 млн. грн., з них:

 • 94 600,0 млн. грн. – ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування;
 • 339 400,0 млн. грн. – ПДВ з ввезених на територію України товарів.

Прогнозні надходження ввізного мита до державного бюджету на 2019 рік розраховані та визначені в сумі 30 544,0 млн. гривень.

Прогнозні надходження вивізного мита на 2019 рік до державного бюджету розраховані виходячи зі структури експорту товарів, що оподатковуються вивізним митом, та визначені в сумі 751,0 млн. гривень.

Прогнозний показник надходжень до загального фонду державного бюджету коштів від продажу спеціальних дозволів на користування надрами та збору за видачу таких дозволів на 2019 рік визначено у сумі 200,0 млн. гривень.

Прогнозний показник надходжень до державного бюджету коштів за вчинення консульських дій на 2019 рік визначено у сумі 866,0 млн. гривень.

Обсяг державних запозичень на 2019 рік прогнозується у сумі 324 764,3 млн. грн., що на 109 802,9 млн. грн. більше плану на 2018 рік, в тому числі: зовнішні – 122 745,0 млн. грн., або на 31 542,0 млн. грн. більше плану на 2018 рік, внутрішні – 202 019,3 млн. грн., або на 78 260,9 млн. грн. більше плану на 2018 рік. Таким чином, зовнішні запозичення у 2019 році складуть 37,8 відсотка від загального обсягу надходжень, а внутрішні – 62,2 відсотка.

На 2019 рік передбачається залучити кошти від іноземних банків, держав та міжнародних фінансових організацій на фінансування проектів розвитку економіки та бюджетної сфери – 21 161,3 млн. гривень. Використання цих коштів буде відображено у спеціальному фонді державного бюджету в розрізі головних розпорядників – отримувачів таких кредитів.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2019 рік прогнозується у розмірі 272 247,1 млн. грн., що на 96 521,6 млн. грн. більше, ніж у 2018 році, в тому числі: погашення зовнішнього державного боргу – 121 767,0 млн. грн., або на 60 065,7 млн. грн. більше плану на 2018 рік, погашення внутрішнього державного боргу – 150 480,1 млн. грн., або на 36 455,9 тис. грн. більше плану на 2018 рік.

Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 417 452,4 млн. грн., з яких 57,3 відсотка або 239 245,4 млн. грн. – виплати за внутрішнім боргом та 42,7 відсотка або 178 207,0 млн. грн. складають виплати за зовнішнім боргом.

Витрати проекту державного бюджету на 2019 рік з погашення та обслуговування державного боргу заплановані відповідно до:

Платежі на виконання гарантійних зобов’язань з виплати державного боргу на 2019 рік плануються в сумі 443,1млн. гривень. Загальний обсяг державного боргу, обрахований у національній валюті, складе 2 060 101,4 млн. грн. та становитиме 52,2 відсотка від ВВП. Гарантований державою борг, обрахований у національній валюті, складе 388 630,0 млн. гривень. Державний та гарантований державою борг становитиме  62 відсотка від ВВП. Враховуючи структуру державних запозичень у 2018 році та прогнозних запозичень у 2019 році на кінець 2019 року частка внутрішнього боргу становитиме 38,8 відсотка від обсягу державного боргу, а частка зовнішнього боргу 61,2 відсотка.

Субвенції місцевим бюджетам 257 343,4 млн. грн., у тому числі:

 • на здійснення державних програм соціального захисту населення – 122 048,9 млн. грн.
 • освітня – 70 979,8млн. грн.,
 • медична – 55 502,1 млн. грн., яка враховує видатки на надання вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги населенню.
 • на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 19,0 млн. грн.;
 • на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 138,0 млн. грн.;

Видатки для Міністерства соціальної політики України передбачено в сумі 177 425 035,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 176 675 700,6 тис. грн., по спеціальному – 749 334,9 тис. гривень.

Видатки державного бюджету, що спрямовуватимуться Пенсійному фонду України на виплату пенсій у 2019 році за бюджетною програмою “Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду” становитимуть 166,5 млрд. грн., що на 27,2 млрд. грн. більше ніж у 2018 році.

Видатки для Міністерства оборони України передбачено у сумі 101 444 246,5 тис. грн. (у тому числі по загальному фонду – 100 097 260,5 тис. грн., по спеціальному –1 346 986,0 тис. грн.).

Для Міністерства внутрішніх справ України передбачені у сумі 82 329 336,8 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 71 570 904,0 тис. грн., спеціальний фонд – 10 758 432,8 тис. гривень. Видатки по загальному фонду збільшені порівняно з 2018 роком на 11 465 795,6 тис. гривень.

Видатки для Міністерства освіти і науки України передбачено в сумі 37 867 388,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 25 649 147,5 тис. грн., по спеціальному – 12 218 241,2 тис. гривень.

Для Міністерства охорони здоров’я України передбачено в сумі 37 307 829,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 32 470 983,9 тис. грн., по спеціальному – 4 836 845,1 тис. гривень.

Видатки для Державного агентства автомобільних доріг України передбачено в сумі 34 963 754,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 56 289,8 тис. грн., по спеціальному – 34 907 464,3 тис. гривень. Кошти створеного у складі спеціального фонду Державного бюджету України Державного дорожнього фонду з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України розподілено, зокрема, на  розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення” з обсягом видатків 13 052 950,9 тис. грн., за рахунок яких будуть здійснені роботи із будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

Видатки для Міністерства аграрної політики та продовольства України передбачено в сумі 15 701 025,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 13 317 356,6 тис. грн., по спеціальному – 2 383 668,9 тис. гривень.

Для Міністерства фінансів України передбачено видатки в сумі 15 041 711,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 14 320 940,0 тис. грн., по спеціальному  – 720 771,5 тис. гривень.

Видатки для Міністерства юстиції України передбачено в сумі 13 800 522,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 12 544 330,2 тис. грн., по спеціальному – 1 256 192,1 тис. гривень.

Видатки для Державної судової адміністрації України передбачено в сумі 13 636 083,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 10 636 083,0 тис. грн., по спеціальному – 3 000 000,0 тис. грн., який сформовано за рахунок надходжень судового збору, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів.

Видатки на утримання місцевих державних адміністрацій передбачені в обсязі 9 652 218,0 тис. грн., з них видатки загального фонду – 9 421 583,5 тис. грн., спеціального фонду – 230 634,5 тис. гривень.

Для Служби безпеки України передбачено видатки у сумі 9 408 647,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 9 203 600,6 тис. грн., по спеціальному фонду – 205 047,0 тис. гривень. Видатки із загального фонду збільшено проти 2018 року на 1 212 482,3 тис. гривень.

Для Міністерства екології та природних ресурсів України передбачено видатки в сумі 8 303 974,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 4 961 045,3 тис. грн., по спеціальному – 3 342 929,0 тис. гривень.

Видатки для Міністерства енергетики та вугільної промисловості України передбачено в сумі 7 393 649,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 2 855 616,7 тис. грн., по спеціальному – 4 538 032,5 тис. гривень.

Для Генеральної прокуратури передбачені видатки в сумі 7 169 784,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 7 161 747,3 тис. грн. та спеціальному фонду – 8 037,1 тис. гривень.

Видатки для Міністерства культури України передбачено в сумі 6 798 723,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 6 460 731,0 тис. грн., по спеціальному – 337 992,6 тис. гривень.

Для Міністерства економічного розвитку і торгівлі України передбачено видатки в сумі 6 531 094,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 5 212 098,4 тис. грн., по спеціальному – 1 318 995,6 тис. гривень.

Для Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України передбачено видатки в сумі 5 000 713,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 2 797 906,5 тис. грн., по спеціальному – 2 202 807,0 тис. гривень.

Видатки для Національної академії наук України передбачено в сумі 4 656 318,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 3 827 555,8 тис. грн., по спеціальному – 828 763,0 тис. гривень.

Видатки для Центральної виборчої комісії передбачені по загальному фонду в сумі – 4 616 111,9 тис. гривень.

Видатки по загальному фонду для Міністерства закордонних справ України передбачено у сумі 4 419 357,8 тис. гривень.

Видатки для Міністерства інфраструктури України передбачено в сумі 3 753 417,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 458 319,0 тис. грн., по спеціальному – 3 295 098,0 тис. гривень.

Видатки для Міністерства молоді та спорту України передбачено в сумі 2 889 063,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 2 888 563,8 тис. грн., по спеціальному –  500,0 тис. гривень.

Видатки для Головного управління розвідки Міноборони збільшено порівняно з 2018 роком (зі змінами) на 250 050,4 тис. грн. і встановлено у сумі 2 750 050,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 2 742 574,1 тис. грн., спеціальному фонду – 7 476,3 тис. гривень.

Для Служби зовнішньої розвідки передбачено видатки у сумі 1 995 449,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 1 995 409,4 тис. грн. та спеціальному фонду –40,0 тис. гривень. Видатки із загального фонду збільшено проти 2018 року на 212 149,4 тис. гривень.

Видатки для Державного управління справами передбачено в сумі 2 303 407,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 1 994 570,6 тис. грн., по спеціальному – 308 837,3 тис. гривень.

Видатки для Верховного Суду передбачено в сумі 2 024 548,0 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 1 253 182,5 тис. грн., по спеціальному – 771 365,5 тис. гривень.

Видатки для Апарату Верховної Ради України передбачено в сумі 1 669 002,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 1 662 698,5 тис. грн., по спеціальному – 6 303,6 тис. гривень.

Видатки для Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України передбачено в сумі 1 606 291,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 1 585 948,7 тис. грн., по спеціальному – 20 342,9 тис. гривень.

Видатки для Управління державної охорони передбачені у сумі 1 243 135,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 1 242 287,6 тис. грн. та спеціальному фонду – 848,2 тис. гривень. Видатки із загального фонду збільшено проти 2018 року на 209 035,8 тис. гривень.

Видатки для Державного бюро розслідувань передбачено по загальному фонду в сумі 1 111 261,1 тис. гривень.

Видатки для Національного антикорупційного бюро України передбачено по загальному фонду в сумі 867 541,4 тис. гривень.

Для Національного агентства з питань запобігання корупції передбачено по загальному фонду видатки в сумі 758 373,2 тис. гривень.

Видатки для Фонду державного майна України передбачені в сумі 711 970,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 711 010,8 тис. грн. та спеціальному фонду – 959,7 тис. гривень.

Видатки для Міністерства інформаційної політики України передбачено в сумі  545 639,3тис. гривень.

Видатки для Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг передбачено по загальному фонду в сумі 450 772,2 тис. гривень.

Видатки для Рахункової палати передбачено по загальному фонду в сумі 351 907,3 тис. гривень.

Видатки для Вищого антикорупційного суду передбачено по загальному фонду в сумі 287 095,7 тис. гривень.

Видатки для Антимонопольного комітету України передбачено в сумі 221 968,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 212 370,6 тис. грн., по спеціальному – 9 598,0 тис. гривень.

Видатки по загальному фонду для Вищої ради правосуддя в сумі 217 957,2 тис. гривень.

Видатки для Конституційного Суду України передбачено по загальному фонду в сумі 211 401,9 тис. гривень.

Для Ради національної безпеки і оборони України передбачено по загальному фонду в сумі 177 700,0 тис. гривень.

Видатки для Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України передбачено в сумі 175 286,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 142 599,7 тис. грн., по спеціальному – 32 587,2 тис. гривень.

Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів передбачено видатки по загальному фонду в сумі 169 728,4 тис. гривень.

Видатки для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку передбачено по загальному фонду в сумі 135 674,7  тис. гривень.

Видатки для Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини передбачено по загальному фонду в сумі 130 552,9 тис. гривень.

Для Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення передбачено в сумі 124 889,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 124 861,3 тис. грн., по спеціальному – 27,7 тис. гривень.

Видатки для Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг передбачено по загальному фонду в сумі 81 228,6 тис. гривень.

Автор: admin

Свіжі статті


Warning: Use of undefined constant date - assumed 'date' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-blog.php on line 53

Warning: Use of undefined constant desc - assumed 'desc' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-blog.php on line 54

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ПОДАЛЬШІ ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ

19 Серпня 2021

Державний бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються в державі. Але справа в тому, що потреби держави, як і завдання, можуть мати різну спрямованість, здебільшого збігаючись з інтересами населення або суперечачи їм. Залежно від цього, відповідно, бюджет може служити суспільно значущим перевагам, а може обслуговувати лише […]

Елена Хотенко: Новый кодекс нужен

31 Липня 2019

Эксперты констатируют: качество налогового законодательства в Украине удручающе низкое, оно не соответствует экономическим реалиям и не способствует привлечению новых инвестиций. Перманентные изменения в Налоговом кодексе неоднозначны, и часто не учитывают интересы не только бизнеса, но и государства, они приводят к увеличению документооборота и усложнению администрирования налогов. Такая ситуация стала катализатором того, что бизнес-сообщество устало ждать […]

Основні показники ролі малого та середнього бізнесу в економіці Нідерландів та Німеччини

16 Жовтня 2018

Податки та внески на обов’язкове страхування в Нідерландах утримуються працедавцем з заробітної плати працівника (таблиця для 2018 р.): Додатково до внесків з заробітної плати працівника на державне соціальне страхування працедавець сплачує 18,96 % як внесок на державну систему соціального страхування. Податок з доходів фізичної особи в Німеччині є прогресивним і утримується працедавцем при виплаті заробітної плати: […]