ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

5 Травня 2018

Олена Хотенко
Голова Ради ГО «Інститут податкових реформ»

Створення сприятливого середовища для ведення бізнесу та розвитку МСП є одним із середньострокових напрямів реформування, зазначених у Стратегії сталого розвитку «Україна–2020». Державна фінансова підтримка МСП надається за рахунок державного та місцевих бюджетів.

Основним нормативно-правовим документом у даному напрямі є ЗУ «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва» від 22.03.2012 р. № 4618-VI. Частиною 1 ст. 15 цього Закону визначено, що державна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва включає фінансову, інформаційну, консультативну підтримку, зокрема підтримку у сфері інновацій, науки, промислового виробництва, підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва, що провадять експортну діяльність, підтримку у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів та кадрів для ведення бізнесу.

Також з 02.08.2017 р. набрав чинності ЗУ «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» від 01.07.2014 р. № 1555-VII, який встановлює правові засади проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції, спрямований на забезпечення захисту та розвитку конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи державної допомоги.

Цікавим для контролю за наданням державної допомоги є «Портал державної допомоги», розроблений Антимонопольним комітетом України за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги ЄС для збору інформації про чинну та нову державну допомогу, що містить реєстр державної допомоги, реєстр рішень, реєстр справ тощо (http://pdd.amc.gov.ua/main/home/amkuforms).

Стратегічні напрямки визначені у Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, схваленій розпорядженням КМУ від 24.05.2017 р. № 504-р.

Щодо підтримки малого і середнього підприємництва на державному рівні, то вона полягає в:

  1. наданні фінансових продуктів та програм допомоги МСП з боку державних банків (АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АБ «Укргазбанк»);
  2. залученні безробітних до організації підприємницької діяльності, що є однією з активних форм підтримки безробітних, яка здійснюється Державною службою зайнятості у разі відсутності на ринку праці підходящої роботи;
  3. підтримці АПК з боку Мінагрополітики (це, наприклад, бюджетна програма КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» – 945 млн грн[1]).

Мінекономрозвитку, відповідно до пункту 1 Положення «Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України», затвердженого постановою КМУ від 20.08,   2014 р. № 459, є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію політики у сфері підприємництва. Однак, проаналізувавши паспорти бюджетних програм даного Міністерства на 2018 рік, не було знайдено жодної програми, що має на меті надання державної допомоги/сприяння розвитку самого МСП, є лише бюджетні програма, що стосується, наприклад, розвитку конкуренції МСП (КПКВК 1201440 «Виконання програми «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом» – 1,0 млн грн у 2018 році[2]).

Також потрібно зауважити, що відповідно до чинного законодавства, фінансова державна підтримка суб’єктів малого підприємництва на державному рівні реалізується в рамках бюджетної програми «Мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва», головним розпорядником та відповідальним виконавцем якої є Державна регуляторна служба України (відповідно до постанови КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва» від 27.07.2011 р. № 794, статус: чинний).

Проте, проаналізувавши Додаток 3 до ЗУ «Про державний бюджет України на 2018 рік», у розподілі видатків дана бюджетна програма відсутня, що логічно підводить до висновку, що такого роду фінансова державна підтримка на практиці (фактично) не надається МСП.

Однак у Додатку 9 до цього ж Закону наведено перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України на 2018 рік. Серед переліку є інвестиційні проекти, що стосуються МСП, а саме:

Назва кредитора та інвестиційного проекту,
що реалізується за рахунок кредиту (позики)
Назва валюти, в якій залучається кредит (позика) Загальний обсяг кредиту (позики)
(тис. одиниць)
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Найменування згідно з програмною класифікацією
видатків та кредитування державного бюджету
Обсяг залучення кредиту (позики) у 2018 році
(тис. грн)
Кредитор – Європейський інвестиційний банк:
Проект «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації» євро 400 000 3511620 Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою 658 000,0
Кредитор – Кредитна установа для відбудови:
Проект «Підтримка малих і середніх підприємств» євро 10 000 3511620 Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою 72 000,0

 

Слід зауважити, що на сьогодні з державного бюджету на підтримку та розвиток МСП виділяється недостатній обсяг фінансових ресурсів.

Проте існує і позитивний досвід підтримки МСП на регіональному рівні – за рахунок коштів обласного бюджету, районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування, відповідно до програм розвитку підприємництва. Так, у Додатку 3 до відповідного бюджету щодо розподілу видатків, міститься рядок з Кодом ТПКВКМБ 7610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва».

Прикладом державної підтримки розвитку МСП за рахунок місцевого бюджету є м. Київ, зокрема Положення про фінансово-кредитку підтримку суб’єктів МСП у м. Києві (Рішення Київської міської ради від 21.09.2017 р. № 46/3053), що реалізується Київською міською державною адміністрацією та Німецько-Українським фондом.

Програма фінансово-кредитної підтримки суб’єктів МСП у м. Києві спрямована запобігти спеціалізації МСП здебільш на торговельно-посередницькій діяльності. Фінансування отримають пріоритетні для міста галузі промисловості, створення освітньої інфраструктури та надання послуг в сфері житлово-комунального господарства. Київською міською владою на фінансово-кредитну підтримку у 2018 виділено 10 млн грн. За рахунок цих коштів для київських підприємців компенсуватиметься 50 % номінальної відсоткової ставки, що встановлюється кредитним договором. Так, для кінцевого позичальника відсоткова ставка буде найнижчою в Україні – близько 7,5 %.

Позичальниками можуть бути суб’єкти господарювання – резиденти України, які зареєстровані в місті Києві, виробничі потужності яких розміщені на території міста Києва та які підпадають під визначення суб’єктів малого або середнього підприємництва згідно з положеннями Господарського кодексу України. Сума кредиту в національній валюті не може перевищувати суму еквівалентну 250 000 євро. Максимальний строк надання фінансово-кредитної сапідтримки не може перевищувати 2 роки.

У квітні 2018 року Укргазбанк у межах даної Програми видав перший в Україні кредит на суму 2,6 млн грн ТОВ «Реабілітімед» для розширення виробничих потужностей і придбання сучасного німецького обладнання для виробництва ортопедичної та медичної продукції, яка б відповідала світовим стандартам якості.

Разом з тим, підтримка МСП має координуватись Регіональними фондами підтримки підприємництва, створеними у межах Українського фонду підтримки підприємництва – структури, яка за державні кошти впроваджує затверджені урядом заходи та програми, спрямовані на забезпечення для МСП можливості отримати освітню, консультаційну, гарантійну і, зокрема, пільгову фінансово-кредитну підтримку.

 

[1] ЗУ «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

[2] ЗУ «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

Автор: admin

Свіжі статті


Warning: Use of undefined constant date - assumed 'date' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-blog.php on line 53

Warning: Use of undefined constant desc - assumed 'desc' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-blog.php on line 54

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ПОДАЛЬШІ ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ

19 Серпня 2021

Державний бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються в державі. Але справа в тому, що потреби держави, як і завдання, можуть мати різну спрямованість, здебільшого збігаючись з інтересами населення або суперечачи їм. Залежно від цього, відповідно, бюджет може служити суспільно значущим перевагам, а може обслуговувати лише […]

Елена Хотенко: Новый кодекс нужен

31 Липня 2019

Эксперты констатируют: качество налогового законодательства в Украине удручающе низкое, оно не соответствует экономическим реалиям и не способствует привлечению новых инвестиций. Перманентные изменения в Налоговом кодексе неоднозначны, и часто не учитывают интересы не только бизнеса, но и государства, они приводят к увеличению документооборота и усложнению администрирования налогов. Такая ситуация стала катализатором того, что бизнес-сообщество устало ждать […]

Основні показники ролі малого та середнього бізнесу в економіці Нідерландів та Німеччини

16 Жовтня 2018

Податки та внески на обов’язкове страхування в Нідерландах утримуються працедавцем з заробітної плати працівника (таблиця для 2018 р.): Додатково до внесків з заробітної плати працівника на державне соціальне страхування працедавець сплачує 18,96 % як внесок на державну систему соціального страхування. Податок з доходів фізичної особи в Німеччині є прогресивним і утримується працедавцем при виплаті заробітної плати: […]