Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до законів України щодо запровадження «єдиного вікна» при здійсненні митних процедур»

14 Листопада 2016

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Митний кодекс України

Стаття 33. Інформаційні ресурси органів доходів і зборів

Стаття 33. Інформаційні ресурси органів доходів і зборів

3. Необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення документи, подання яких органам доходів і зборів передбачено цим Кодексом, надаються цим органам іншими органами державної влади в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису. Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів та іншими державними органами за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення документи, подання яких органам доходів і зборів передбачено законодавством, надаються цим органам іншими органами державної влади в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису. Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів та іншими державними органами за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 196. Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України

Стаття 196. Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України

1. Не можуть бути пропущені через митний кордон України:

1) товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено законом;

2) товари, на пропуск яких відповідно до закону потрібні дозволи інших державних органів, за відсутності цих дозволів (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також харчових продуктів для власного споживання, що ввозяться громадянами в обсязі та в порядку, встановлених статтею 376 та частиною другою статті 378 цього Кодексу);

1. Не можуть бути пропущені через митний кордон України:

1) товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено законом;

2) товари, на пропуск яких відповідно до закону потрібні дозволи інших державних органів, за відсутності цих дозволів або інформації про наявність таких дозволів, одержаної від інших державних органів за допомогою електронних засобів передачі інформації згідно встановленого порядку інформаційного обміну (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також харчових продуктів для власного споживання, що ввозяться громадянами в обсязі та в порядку, встановлених статтею 376 та частиною другою статті 378 цього Кодексу);

Стаття 319. Взаємодія органів доходів і зборів з державними органами, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України

Стаття 319. Взаємодія органів доходів і зборів з державними органами, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України

1. Товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю, можуть підлягати державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному контролю. У пунктах пропуску через державний кордон України зазначені види державного контролю (крім радіологічного) здійснюються органами доходів і зборів у формі попереднього документального контролю на підставі інформації, отриманої від державних органів, уповноважених на здійснення цих видів контролю, з використанням засобів інформаційних технологій. Органи доходів і зборів взаємодіють з державними органами, уповноваженими на здійснення зазначених видів контролю, координують роботу з їх здійснення у пунктах пропуску через державний кордон і в зонах митного контролю на митній території України в порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законами України.

8. Митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, завершуються тільки після проведення встановлених законами України для кожного товару видів контролю, зазначених у частині першій цієї статті. При вивезенні товарів за межі митної території України радіологічний контроль може здійснюватися в органах доходів і зборів відправлення при завершенні митного оформлення або у пунктах пропуску через державний кордон України при завершенні митного контролю товарів.

1. Товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю, можуть підлягати державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному контролю та радіологічному контролю об’єктів, що ввозяться на митну територію України. У пунктах пропуску через державний кордон України зазначені види державного контролю (крім радіологічного) здійснюються органами доходів і зборів у формі попереднього документального контролю на підставі інформації, отриманої від державних органів, уповноважених на здійснення цих видів контролю, з використанням засобів інформаційних технологій. Органи доходів і зборів взаємодіють з державними органами, уповноваженими на здійснення зазначених видів контролю, координують роботу з їх здійснення у пунктах пропуску через державний кордон і в зонах митного контролю на митній території України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Радіологічний контроль об’єтків, що ввозяться на митну територію України, здійснюється Державною прикордонною службою України у пунктах пропуску через державний кордон України за допомогою стаціонарних або переносних приладів дозиметричного контролю без зупинки транспортних засобів або осіб, що перетинають державний кордон України (окрім випадку, коли застосування приладів контролю надало данні про перевищення допустимих рівнів радіоктивного випромінювання). Перелік об’єктів, які підлягають радіологічному контролю, а також порядок здійснення такого контролю затверджуються Кабінетом Міністрів України.

8. Митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, завершуються тільки після проведення встановлених законами України для кожного товару видів контролю, зазначених у частині першій цієї статті.

Розділ ХХІ. Прикінцеві та перехідні положення.

….

7. До 1 січня 2017 року допускається надання на паперових носіях документів, зазначених у частині третій статті 33 цього Кодексу.

….

Розділ ХХІ. Прикінцеві та перехідні положення.

….

7. До вступу в дію відповідних змін до інших Законів України, що встановлюють порядок надання документів, зазначених у частині третій статті 33 цього Кодексу, допускається їх надання на паперових носіях.

….

Закон України «Про Державну прикордонну службу України»

Стаття 19. Обов’язки Державної прикордонної служби України Стаття 19. Обов’язки Державної прикордонної служби України
На Державну прикордонну службу України відповідно до визначених законом завдань покладаються:

Пункт відсутній

На Державну прикордонну службу України відповідно до визначених законом завдань покладаються:

30) здійснення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, радіологічного контролю транспортних засобів та вантажів у пунктах пропуску  через державний кордон за допомогою стаціонарних або переносних приладів дозиметричного контролю без зупинки транспортних засобів або осіб, що перетинають державний кордон України (окрім випадку, коли застосування приладів контролю надало данні про перевищення допустимих рівнів радіоктивного випромінювання).

Стаття 20. Права Державної прикордонної служби України Стаття 20. Права Державної прикордонної служби України
Органам, підрозділам, військовослужбовцям, а також працівникам Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх службових обов’язків можуть залучатися до оперативно-службової діяльності, для виконання покладених на Державну прикордонну службу України завдань надається право:

33) у взаємодії з органами доходів і зборів та іншими державними органами здійснювати заходи щодо недопущення незаконного  переміщення  через державний кордон України вантажів, стосовно яких законодавством встановлено заборони і обмеження, вилучати такі вантажі в разі здійснення спроби переміщення їх через державний кордон України або самостійно в ході проведення оперативно-розшукових заходів та передавати їх за призначенням у встановленому порядку;

Органам, підрозділам, військовослужбовцям, а також працівникам Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх службових обов’язків можуть залучатися до оперативно-службової діяльності, для виконання покладених на Державну прикордонну службу України завдань надається право:

33) у взаємодії з органами доходів і зборів та іншими державними органами здійснювати заходи щодо недопущення незаконного  переміщення  через державний кордон України вантажів, стосовно яких законодавством встановлено заборони і обмеження або рівень радіоктивного випромінювання яких перевищує допустимі межі, вилучати такі вантажі в разі здійснення спроби переміщення їх через державний кордон України або самостійно в ході проведення оперативно-розшукових заходів та передавати їх за призначенням у встановленому порядку;

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Стаття 20-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища Стаття 20-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища належить:

6) здійснення екологічного та радіологічного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

У пунктах пропуску через державний кордон України екологічний контроль окремих товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік цих товарів та порядок здійснення попереднього документального контролю затверджуються Кабінетом Міністрів України;

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища належить:

6) здійснення екологічного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

У пунктах пропуску через державний кордон України екологічний контроль окремих товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік цих товарів та порядок здійснення попереднього документального контролю затверджуються Кабінетом Міністрів України;

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

Стаття 59. Особливі вимоги щодо міжнародних і транзитних перевезень радіоактивних матеріалів Стаття 59. Особливі вимоги щодо міжнародних і транзитних перевезень радіоактивних матеріалів

Пропуск через митний кордон України та митне оформлення радіоактивних матеріалів здійснюються митними органами України на підставі отриманого з використанням інформаційних технологій дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів, виданого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії.

Частина відсутня

Пропуск через митний кордон України та митне оформлення радіоактивних матеріалів здійснюються на підставі отриманих в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису відомостей про наявність дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів, виданого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії.

Порядок інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії, та прикордонною службою і центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.

Закон України «Про відходи»

Стаття 34-1. Порядок надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів Стаття 34-1. Порядок надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів
Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, протягом 60 днів до запланованої дати їх першого перевезення.

Підставами для прийняття рішення про відмову у наданні письмової згоди (повідомлення) є:

недостовірність даних у документах, поданих для отримання письмової згоди (повідомлення);

подання документів, необхідних для отримання письмової згоди (повідомлення), не в повному обсязі та/або невідповідність їх встановленим законодавством вимогам;

непогодження матеріалів іншими уповноваженими органами виконавчої влади;

відсутність фінансових гарантій за завдану шкоду під час здійснення транскордонного перевезення відходів територією України залежно від виду та класу небезпеки відходів.

Частина відсутня

Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів надається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, протягом 60 днів до запланованої дати їх першого перевезення.

Підставами для прийняття рішення про відмову у наданні письмової згоди (повідомлення) є:

недостовірність даних у документах, поданих для отримання письмової згоди (повідомлення);

подання документів, необхідних для отримання письмової згоди (повідомлення), не в повному обсязі та/або невідповідність їх встановленим законодавством вимогам;

непогодження матеріалів іншими уповноваженими органами виконавчої влади;

відсутність фінансових гарантій за завдану шкоду під час здійснення транскордонного перевезення відходів територією України залежно від виду та класу небезпеки відходів.

Не пізніше наступного робочого дня після дня надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, повідомляє про таку згоду (повідомлення) в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Порядок надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів а також порядок інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Закон України «Про тваринний світ»
Стаття 46. Зоологічні колекції Стаття 46. Зоологічні колекції
Створення і поповнення зоологічних колекцій (живих колекцій зоопарків, зоосадів, океанаріумів тощо, а також у вигляді колекцій опудал, препаратів, частин і залишків тварин) шляхом вилучення тварин з природного середовища провадяться підприємствами, установами, організаціями і громадянами лише за дозволами на спеціальне використання об’єктів тваринного світу, що видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню, навчально-виховну або естетичну цінність і мають загальнодержавне значення, підлягають державному обліку.

Створення, поповнення, зберігання, використання, відчуження та державний облік зоологічних колекцій, торгівля ними, а також ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі здійснюються за правилами, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Створення і поповнення зоологічних колекцій (живих колекцій зоопарків, зоосадів, океанаріумів тощо, а також у вигляді колекцій опудал, препаратів, частин і залишків тварин) шляхом вилучення тварин з природного середовища провадяться підприємствами, установами, організаціями і громадянами лише за дозволами на спеціальне використання об’єктів тваринного світу, що видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню, навчально-виховну або естетичну цінність і мають загальнодержавне значення, підлягають державному обліку.

Створення, поповнення, зберігання, використання, відчуження та державний облік зоологічних колекцій, торгівля ними здійснюються за правилами, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі зоологічних колекцій здійснюються за правилами що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Стаття 53. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу та знарядь їх добування Стаття 53. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу та знарядь їх добування
Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу здійснюються за правилами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, крім генетично модифікованих.

Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу (крім генетично модифікованих) здійснюються за правилами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Закон України «Про рослинний світ»
Стаття 32. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу Стаття 32. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу
Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, крім генетично модифікованих, здійснюється за правилами, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, крім генетично модифікованих, здійснюється за правилами, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Закон України «Про пестициди і агрохімікати»
Стаття 7. Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів. Стаття 7. Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів.
Державній реєстрації підлягають препаративні форми пестицидів і агрохімікатів.

Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на платній основі в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, на підставі позитивних результатів випробувань та матеріалів досліджень.

….

Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання, регламенти їх застосування та щорічні доповнення до нього ведуться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів є підставою для здійснення державного контролю шляхом запровадження санітарних заходів (процедур експертизи, інспектування та ухвалення) щодо наявності в харчових продуктах дозволеної центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, кількості залишків пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах, що реалізуються на ринку України.

Державній реєстрації підлягають препаративні форми пестицидів і агрохімікатів.

Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на платній основі в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, на підставі позитивних результатів випробувань та матеріалів досліджень.

….

Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання, регламенти їх застосування та щорічні доповнення до нього ведуться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів є підставою для здійснення державного контролю шляхом запровадження санітарних заходів (процедур експертизи, інспектування та ухвалення) щодо наявності в харчових продуктах дозволеної центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, кількості залишків пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах, що реалізуються на ринку України.

Не пізніше наступного робочого дня після державної реєстрації або надання дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованних пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, надає інформацію про це в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Порядок інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»
Стаття 24. Порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Стаття 24. Порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за наявності дозволу на право ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Копії дозволів, завірені в установленому порядку, долучаються до кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та переміщуються разом з нею, а також надсилаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Органами доходів і зборів на зазначеному дозволі робиться відмітка про поставку кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

Частина відсутня

Ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за наявності дозволу на право ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Копії дозволів, завірені в установленому порядку, долучаються до кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та переміщуються разом з нею. Не пізніше наступного робочого дня з дати видачі дозволу центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису надсилає інформацію про такий дозвіл центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Орган доходів і зборів повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу про переміщення кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

Порядок інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
Стаття 16. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій Стаття 16. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

Митне оформлення товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню, здійснюється тільки за наявності відповідної ліцензії.

….

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики щомісяця інформує центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи про видані ліцензії на експорт (імпорт) товарів, що підлягають ліцензуванню.

Центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи щомісяця подає центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики інформацію про обсяги експорту (імпорту) товарів за виданими ліцензіями.

Частина відсутня

Митне оформлення товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню, здійснюється тільки за наявності у центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, інформації від центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, отриманої за допомогою електронних засобів передачі інформації, про видачу відповідної ліцензії.

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики не пізніше наступного робочого дня після дати видачі ліцензії на експорт (імпорт) товарів, що підлягають ліцензуванню, в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису інформує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, про видачу такої ліцензії.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щомісяця подає центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики інформацію про обсяги експорту (імпорту) товарів за виданими ліцензіями.

Порядок інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.

Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»
Стаття 15. Режими нагляду та регіонального нагляду за імпортом в Україну Стаття 15. Режими нагляду та регіонального нагляду за імпортом в Україну
1. Ввезення на митну територію України товару, стосовно якого прийнято рішення, що він є об’єктом застосування заходів нагляду або регіонального нагляду за імпортом в Україну, здійснюється у разі подання відповідному органу доходів і зборів України дозволу на імпорт, який видається Міністерством у встановленій ним формі протягом семи робочих днів від дати подання заінтересованим імпортером відповідної заяви за встановленою Міністерством формою.

Абзац відсутній

1. Ввезення на митну територію України товару, стосовно якого прийнято рішвення, що він є об’єктом застосування заходів нагляду або регіонального нагляду за імпортом в Україну, здійснюється у разі наявності у органу доходів і зборів відомостей про дозвіл на імпорт, який видається Міністерством у встановленій ним формі протягом семи робочих днів від дати подання заінтересованим імпортером відповідної заяви за встановленою Міністерством формою.

Не пізніше наступного робочого дня після дати видачі дозволу на імпорт Міністерство надсилає інформацію про його видачу в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису центральному орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Порядок інформаційного обміну між Міністерством та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 16. Застосування спеціальних заходів Стаття 16. Застосування спеціальних заходів
4. Квотування  імпорту  в  Україну  товарів,  які  є об’єктом спеціальних  заходів,  здійснюється  шляхом  видачі  Міністерством спеціальних ліцензій.

Абзац відсутній

4. Квотування  імпорту  в  Україну  товарів,  які  є об’єктом спеціальних  заходів,  здійснюється  шляхом  видачі  Міністерством спеціальних ліцензій.

Не пізніше наступного робочого дня після дати видачі спеціальної ліцензії Міністерство надсилає інформацію про його видачу в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Порядок інформаційного обміну між Міністерством та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.

Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»
Стаття 16. Отримання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката Стаття 16. Отримання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, забезпечує зберігання заяв суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів чи суб’єктів, зазначених у частині третій статті 15 цього Закону, та пов’язаних з ними документів протягом п’яти років з дня надання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката або з дня прийняття рішення про відмову в наданні такого документа.

Частини відсутні

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, забезпечує зберігання заяв суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів чи суб’єктів, зазначених у частині третій статті 15 цього Закону, та пов’язаних з ними документів протягом п’яти років з дня надання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката або з дня прийняття рішення про відмову в наданні такого документа.

Не пізніше наступного робочого дня після дати видачі дозволу або висновку Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, надсилає інформацію про його видачу в електронному вигляді із застосуванням засобів електронного цифрового підпису центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Порядок інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.

Закон України «Про радіочастотний ресурс України»
Стаття 29. Ввезення з-за кордону, реалізація та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального та спеціального користування Стаття 29. Ввезення з-за кордону, реалізація та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального та спеціального користування

3. Ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення здійснюється в Україні на дозвільній основі. Відповідний дозвіл видається Генеральним штабом Збройних Сил України за наявності такого типу радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення у реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот спеціального користування.

Абзаци відсутні

Порядок видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення затверджується Кабінетом Міністрів України.

Порядок ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення встановлюється Кабінетом Міністрів України.

4. Пропуск радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються митними органами за наявності дозволу на ввезення з-за кордону такого типу радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та за наявності у суб’єкта господарювання, що здійснює їх ввезення з-за кордону, документа про підтвердження відповідності.

3. Ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення здійснюється в Україні на дозвільній основі. Відповідний дозвіл видається Генеральним штабом Збройних Сил України за наявності такого типу радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення у реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот спеціального користування.

Не пізніше наступного робочого дня після дати видачі дозволу Генеральний штаб Збройних Сил України надсилає інформацію про його видачу в електронному вигляді із застосуванням засобів електронного цифрового підпису центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Порядок інформаційного обміну між Генеральним штабом Збройних Сил України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.

Порядок видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення затверджується Кабінетом Міністрів України.

Порядок ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення встановлюється Кабінетом Міністрів України.

4. Пропуск радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються митними органами за наявності інформації Генерального штабу Збройних Сил України, про наявність дозволу на ввезення з-за кордону такого типу радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та за наявності у суб’єкта господарювання, що здійснює їх ввезення з-за кордону, документа про підтвердження відповідності.

Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей»
Стаття 13. Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей Стаття 13. Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей
У разі прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей рішення про можливість вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей власнику культурних цінностей чи уповноваженій ним особі видається свідоцтво встановленого зразка на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей. Зразок свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей затверджується Кабінетом Міністрів України.

Абзаци відсутні.

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей є підставою для пропуску зазначених у ньому культурних цінностей за межі митної території України. Вивезення культурних цінностей без цього свідоцтва забороняється.

У разі прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей рішення про можливість вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей власнику культурних цінностей чи уповноваженій ним особі видається свідоцтво встановленого зразка на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей. Зразок свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей затверджується Кабінетом Міністрів України.

Не пізніше наступного робочого дня після дати видачі свідоцтва центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, надсилає інформацію про його видачу в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Порядок інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.

Наявність у органів доходів і зборів інформації про видачу свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей, одержаної відповідно до цієї статті, є підставою для пропуску зазначених у ньому культурних цінностей за межі митної території України. Вивезення культурних цінностей без попереднього одержання свідоцтва забороняється.

Стаття 21. Ввезення культурних цінностей в Україну

Культурні цінності, що ввозяться в Україну, підлягають реєстрації в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, Міністерством юстиції України разом з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Під час ввезення культурних цінностей на територію України органу доходів і зборів подається свідоцтво на право їх вивезення, якщо це передбачено законодавством держави, звідки ввозяться культурні цінності. За відсутності такого свідоцтва ввезені цінності підлягають затриманню органами доходів і зборів до встановлення їх власника та одержання його доручення щодо подальшого переміщення або використання цих цінностей. Таке доручення має бути підтверджене дипломатичним представництвом або консульською установою країни, громадянином якої є власник культурних цінностей.

У пунктах пропуску через державний кордон України контроль за ввезенням на митну територію України культурних цінностей (у тому числі з метою транзиту) здійснюється органами доходів і зборів у формі попереднього документального контролю. Порядок здійснення попереднього документального контролю таких товарів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Статтю виключено
Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів»
Стаття 3. Підтвердження походження лісо- та пиломатеріалів Стаття 3. Підтвердження походження лісо- та пиломатеріалів

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, забезпечує ведення електронного переліку виданих сертифікатів та його розміщення на своєму офіційному веб-сайті.

Право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, має суб’єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.

Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Після митного оформлення товарів копія сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів вилучається і зберігається митницею разом з іншими документами, що стосуються цієї експортної операції.

….

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, забезпечує ведення електронного переліку виданих сертифікатів та його розміщення на своєму офіційному веб-сайті, а також не пізніше наступного робочого дня після дати видачі сертифікату надсилає інформацію про його видачу в електронному вигляді із застосуванням засобів електронного цифрового підпису центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, має суб’єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.

Органи доходів і зборів здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, за умови наявності інформації про такий сертифікат, одержаної від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства.

Порядок інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.

….

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»
Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин:

затверджує нормативно-правові акти щодо складання та подання заявок, проведення їх експертизи;

вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин:

затверджує нормативно-правові акти щодо складання та подання заявок, проведення їх експертизи;

затверджує форму декларації особи, що ввозить в Україну зразки сортів для цілей експертизи на придатність для поширення;

вирішує інші питання, покладені на нього актами законодавства.

Стаття 29. Експертиза на придатність на поширення сорту Стаття 29. Експертиза на придатність на поширення сорту

4. Дослідні зразки сортів, які ввозяться в Україну для цілей експертизи на придатність на поширення, не обкладаються ввізним митом і не підлягають квотуванню, ліцензуванню і сертифікації та державній санітарно-гігієнічній експертизі, а карантинний огляд цих зразків здійснюється на безоплатній основі. Митне оформлення їх здійснюється без сертифікатів відповідності на основі документального підтвердження Уповноваженого органу, що ці зразки ввозяться для проведення експертизи на придатність на поширення.

4. Дослідні зразки сортів, які ввозяться в Україну для цілей експертизи на придатність на поширення, не обкладаються ввізним митом і не підлягають квотуванню, ліцензуванню і сертифікації та державній санітарно-гігієнічній експертизі, а карантинний огляд цих зразків здійснюється на безоплатній основі. Митне оформлення їх здійснюється без сертифікатів відповідності на основі декларації особи, що ввозить такі зразки на митну територію України про те, що ці зразки ввозяться для проведення експертизи на придатність на поширення.

Декларація надається органу доходів і зборів у порядку та за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Закон України «Про насіння та садивний матеріал»
Стаття 20. Ввезення та вивезення насіння і садивного матеріалу Стаття 20. Ввезення та вивезення насіння і садивного матеріалу
Насіння і садивний матеріал дозволяється ввозити в Україну за умови належності його до сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин України.

Насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, ввозиться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику у сфері насінництва та розсадництва, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни.

Митне оформлення насіння і садивного матеріалу здійснюється за наявності сертифікатів країни експортера.

Насіння і садивний матеріал сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування суб’єктами господарювання незалежно від форми власності на основі підтвердження, що видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі. Підтвердження надається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, на безоплатній основі в десятиденний строк з дня отримання клопотання про ввезення насіння і садивного матеріалу для селекційних/дослідних робіт і експонування.

Порядок підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Вивезення насіння та/або садивного матеріалу за межі митної території України здійснюється за дозволом власника сорту та супроводжується міжнародними сертифікатами.

Насіння і садивний матеріал дозволяється ввозити в Україну за умови належності його до сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин України.

Насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, ввозиться за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни, та в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику у сфері насінництва та розсадництва, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Митне оформлення насіння і садивного матеріалу здійснюється за наявності сертифікатів країни експортера.

Насіння і садивний матеріал сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування суб’єктами господарювання незалежно від форми власності за умови подання декларації про ввезення насіння і садивного матеріалу для селекційних/дослідних робіт і експонування.

Декларація подається органу доходів і зборів у порядку та за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Частина виключена.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»
Стаття 5. Ліцензії Національного банку України Стаття 5. Ліцензії Національного банку України

6. Порядок і терміни видачі ліцензій, перелік документів, необхідних для одержання ліцензій, а також підстави для відмови у видачі ліцензій визначаються Національним банком України.

Відмова у видачі Національним банком України ліцензії може бути оскаржена в суді або арбітражному суді.

6. Порядок і терміни видачі ліцензій, перелік документів, необхідних для одержання ліцензій, а також підстави для відмови у видачі ліцензій визначаються Національним банком України.

Відмова у видачі Національним банком України ліцензії може бути оскаржена в суді або арбітражному суді.

Національний банк України не пізніше наступного робочого дня після дати видачі ліцензії або іншого передбаченого чинним законодавством дозвільного документа, який надає право здійснювати операції з ввезення, вивезення або пересилання на територію України або з території України валютних цінностей, інформує в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису про таку видачу центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Порядок інформаційного обміну між Національним банком України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.

Митне оформлення таких операцій здійснюється за умови наявності відповідної інформації від Національного банку України.

свіжі новини


Warning: Use of undefined constant date - assumed 'date' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-zakonodavchi_iniciat.php on line 46

Warning: Use of undefined constant desc - assumed 'desc' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-zakonodavchi_iniciat.php on line 47

НАШІ ПАРТНЕРИ