Зміна алгоритму блокування податкових накладних: чого очікувати бізнесу в 2018 році?

28 Березня 2018

Серебрянська Діна
експерт ІПР

Систему автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування (далі — ПН/РК) критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення їх реєстрації (далі — СМКОР), запустили 1 липня 2017 року на підставі Наказу МФУ від 13.06.2017 року № 567. Запровадження СМКОР мало на меті запровадження інструментів боротьби із підприємствами щодо недопущення їх “махінацій” зі сплати ПДВ. Дана система спрямована на періодичне блокування ПН/РК, що призводить до неможливості підприємствам користуватися податковим кредитом та відшкодовуванням ПДВ.
Проблемою функціонування СМКОР стало те, що досить важко відрізнити сумлінних платників ПДВ від тих, які використовують непрозорі схеми сплати даного податку. Крім того, працівники ДФС України змушені були приймати рішення щодо розблокування/продовження блокування ПН/РК за відсутності необхідної для прийняття такого рішення інформації через часові обмеження та відсутність необхідного кадрового і технічного ресурсу. У результаті, кількість заблокованих ПН/РК у 2017 році досягла критичної кількості (30,3 тис. ), що викликало масові обурення серед платників ПДВ.
У грудні 2017 року роботу СМКОР було тимчасово зупинено з метою удосконалення механізму її роботи в частині зменшення негативного впливу на діяльність приватного сектору і забезпечення ефективного виконання завдання по боротьбі зі схемами розкрадання ПДВ.
Так, із набранням чинності Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» блокування ПН/РК було зупининено до 1 березня 2018 року. За цей час КМУ повинен був розробити критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК, та прийняти необхідні нормативно-правові акти.
Експертами ІПР було проведено дослідження, що було зроблено органами влади за цей час, які очікувати позитивні та негативні наслідки для бізнесу від прийняття змін в роботі СМКОР.
У 2017 році МФУ спільно з ДФС України запроваджено наступні кроки в напрямку удосконалення роботи СМКОР :
1) затверджено зміни до наказів, що дало змогу усунути можливі проблеми сумлінних платників ПДВ, чиє податкове навантаження перевищує 2 %, шляхом автоматичної реєстрації технологічних карт підприємств; реалізувати можливість подання технологічних карт платниками до зупинення реєстрації накладних для попередження зупинок у майбутньому;
2) подано законопроект № 7240 «Проект Закону про внесення зміни до статті 201 Податкового кодексу України щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» від 27.10.2017 року, який передбачає автоматичну реєстрацію ПН/РК у разі порушення п’ятиденного терміну розгляду заяв платників;
3) збільшено чисельність Центрального апарату ДФС України на 150 осіб для оперативної обробки запитів та розгляду скарг щодо зупинення ПН/РК;
4) ініційовано перевірки щодо можливих зловживань, скоєних посадовими особами ДФС України, що призвели до формування фіктивного ПДВ.
3 березня 2018 року на «Урядовому порталі» опубліковано Постанову КМУ № 117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», прийняту 21 лютого 2018 року (далі — Постанова КМУ № 117). Ця постанова набирає чинності через 15 днів з дня її опублікування — тобто 22 березня 2018 року.
Зазначеною Постановою КМУ № 117 затверджено:
• Порядок зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
• Порядок роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації;
• Порядок розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації.
В Постанові КМУ № 117 визначено ознаки, за якими ПН/РК не блокуватимуться. Вони практично дублюють ті ознаки, які були описано в наказі МФУ № 567, а саме:
• ПН/РК складена на неплатника або операцію, звільнену від ПДВ;
• обсяг постачання, зазначений платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у Реєстрі в поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі ПН/РУ, становить менше 500 тисяч гривень та керівник – посадова особа такого платника податку є особою, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників ПДВ.
Зазнала певних змін третя ознака. Для зменшення випадків зупинення реєстрації ПН/РК підприємств буде встановлено «відсікаючий» критерій ― податкове навантаження на рівні 3 % (на сьогодні, відповідно до Наказу МФУ № 567, це 5 %) і сума ПДВ у ПН/РК поточного місяця (з урахуванням ПН/РК, поданої для реєстрації) не більша, ніж у 1,4 рази максимальні ПЗ в одному з 12 попередніх місяців (було — в 1,3 рази). Така ознака введена з метою зменшення фактів зупинок діяльності платників ПДВ.
ПН/РК, які не відповідають вищенаведеним ознакам, підлягають моніторингу і перевіряються на відповідність: критеріям ризиковості платника податку, критеріям ризиковості здійснення операцій та показникам позитивної податкової історії платника податку. Тобто і цього разу запропоновано виявляти «схемщиків» по скороченому переліку ознак, що може знову збільшити ймовірність великої кількості блокування операцій підприємств.
Варто зазначити, що опублікована Постанова КМУ № 117 містить лише ознаки тих ПН/РК, які не будуть блокуватися, а чіткі критерії та підстави блокування ПН/РК, як і в Наказі МФУ № 567, — відсутні. Такі критерії повинна затвердити ДФС України за погодженням з МФУ і оприлюднити на офіційному сайті ДФС Україні. Чого ще поки не зроблено.
Виходячи із Постанови КМУ № 117, з’явилася можливість уникнення блокування ПН/РК для малого та середнього бізнесу. Якщо за результатами моніторингу ПН/РК відповідає критеріям ризиковості здійснення операції, але платник податку має позитивну податкову історію, реєстрація такої ПН/РК не зупиняється. Проте відсутнє обґрунтування, що таке позитивна податкова історія малих та середніх підприємств та сам перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія. Такі показники повинна визначити ДФС України за погодженням з МФУ та оприлюднити на офіційному сайті ДФС України.
Для розгляду поданих платниками податків пояснень та документів створюються Комісії Головних управлінь ДФС України у областях, м. Києві та Офісі великих платників ДФС (далі — Комісії регіонального рівня) та Комісії ДФС (далі — Комісія центрального рівня). Вони приймають рішення про реєстрацію ПН/РК в Реєстрі або відмову у реєстрації. Таке рішення підлягає реєстрації в Реєстрі зупинених ПН/РК.
Остаточне рішення для тих, у кого обсяг постачання за місяць понад 30 млн грн, прийматиме Комісія центрального рівня, а загальний термін розгляду поданих документів не повинен перевищувати 7 робочих днів із дати їх отримання податківцями. Якщо Комісія центрального рівня не встигне в зазначений строк, то набирає чинності рішення Комісії регіонального рівня. А якщо щодо ПН/РК взагалі не буде прийнято жодного рішення Комісій у зазначений строк, вони мають бути розблоковані і зареєстровані.
Отже, положення Постанови КМУ № 117 про затвердження нового Порядку зупинення реєстрації ПН/РК передбачають перезапуск системи блокування ПН/РК. Згрупуємо перелік основних змін :
1) Для зменшення випадків зупинки реєстрації податкових накладних встановлюється «відсікаючий критерій» 3 % та поріг обсягу постачання за місяць у розмірі 500 тис. грн.
2) Для малого та середнього бізнесу запроваджуються показники позитивної податкової історії. Податкові накладні з ризиковою операцією по платниках із позитивною податковою історією зупинятися не будуть.
3) Запроваджується електронний Реєстр зупинених ПН/РК, в якому платник в онлайн-режимі зможе знайти інформацію щодо розгляду та статусу зупинених ПН/РК.
4) Для оперативності розгляду пояснень та документів передбачається створення комісій на регіональному та центральному рівні. Якщо рішення комісій не зареєстровані протягом 7 робочих днів, зупинені ПН/РК реєструватимуться в автоматичному режимі.
5) Допрацьована форма рішення про відмову в реєстрації. Зокрема, у рішенні буде зазначатися чітка вмотивована підстава відмови. У випадку ненадання та/або надання документів, які складені з порушенням законодавства, у формі буде зазначатися конкретний документ, якого це стосується.
Попри намагання удосконалити процес блокування ПН/РК, існують наступні недоліки положень прийнятої Постанови КМУ № 117, які необхідно усунути. До них доцільно віднести:
1) Виокремленні у Постанові КМУ № 117 критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинки реєстрації ПН/РК, базуються більшою мірою на визначенні розміру податкового навантаження, без виокремлення тих, які допоможуть обґрунтовано відібрати ПН/РК для їх блокування.
2) Відсутність чітких підстав для зупинення реєстрації ПН/РК.
3) Законодавче протиріччя, щодо вибору органу влади, який повинен розробити підстави та критерії. Так, визначення підстав для зупинення реєстрації ПН/РК було встановлено як делеговане повноваження КМУ (відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України). А критерії, які фактично й будуть підставами для зупинення реєстрації ПН/РК, визначатиме не КМУ, а ДФС України за погодженням з МФУ. Одним із пояснень, чому органи влади пішли таким шляхом є те, що платники податків активно намагатимуться пристосуватися до будь-яких критеріїв і для належного функціонування системи бажано якомога швидше реагувати на виявлені в системі моніторингу прогалини. А вносити зміни до наказів ДФС України за погодженням із МФУ набагато швидше, ніж до постанови КМУ. Проте законом подібний механізм не передбачено .
4) Постійна зміна критеріїв, на підставі яких припинятиметься реєстрація ПН/РК, чим передбачено Постановою КМУ № 117, негативно впливатиме на діяльність платників ПДВ. Зумовлено це тим, що підприємствам буде складно проводити попередній аналіз своїх дій, за допомогою яких можна уникнути хибних зупинень реєстрації ПН/РК. Постійне «вдосконалення» критеріїв моніторингу з метою запобігти податковим зловживанням лише погіршуватиме ситуацію, оскільки жоден критерій не можна налаштувати так, щоб він безпомилково розрізняв сумлінних платників і шахраїв .
5) Існує низька ймовірність того, що СМКОР, як автоматизована система, забезпечить проведення обґрунтованого розподілу між фіктивним та «чесним» бізнесом.
5) Відсутність вичерпного переліку документів, які повинен надати платник податків до ДФС України для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК після зупинення такої реєстрації. Це призведе до того, що при даному процесі є велика ймовірність суб’єктивізму працівників ДФС України щодо вимог до подачі конкретним підприємством переліку конкретних документів. Такі зміни мали на меті забезпечити індивідуальний підхід до кожної господарської операції. Проте на практиці така норма відкриває практично необмежені можливості для свавілля податківців, які можуть зловживати, вимагаючи від платника документів, яких у нього немає та, ігноруючи ті, які він може надати. При цьому перелік документів податківці повинні визначити заздалегідь, а не в результаті діалогу з платником.
Отже, прийняті зміни дещо удосконалили СМКОР у частині зміни процесу блокування, розблокування ПН/РК. Проте необхідно прийняти чіткі критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинки реєстрації ПН/РК, без чого буде важко остаточно налагодити систему блокування ПН/РК, а також оприлюднити перелік показників позитивної податкової історії. Крім того, нашу думку, паралельно розробці чітких критеріїв, необхідно вирішити питання, чи взагалі робота СМКОР у нинішньому вигляді є можливою і визначити, що необхідно зробити для того, щоб вона була ефективною.

1.Блокування податкових накладних: друга спроба. Чого чекати бізнесу навесні / Цензор.нет. Доступно з : https://ua.censor.net.ua/resonance/3052432/blokuvannya_podatkovyh_nakladnyh_druga_sproba_chogo_chekaty_biznesu_navesni
2.Недоліки в роботі системи ризиків з ПДВ планують усунути. Доступно з : http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100006467-nedoliki-v-roboti-sistemi-rizikiv-z-pdv-planuyut-usunuti
3.Офіційний сайт Міністерства фінансоів України. Доступно з : https://www.minfin.gov.ua/news/view/na-uriadovomu-portali-opublikovano-postanovu-shchodo-podalshoi-roboty-systemy-ryzykiv-z-pdv?category=novini-ta-media&subcategory=
4.О.Нечитайло.Блокування податкових накладних: видання друге, доповнене. Та чи поліпшене?. Доступно з : http://jurliga.ligazakon.ua/news/2018/2/28/168742.htm
5.О.Нечитайло.Блокування податкових накладних: видання друге, доповнене. Та чи поліпшене?. Доступно з : http://jurliga.ligazakon.ua/news/2018/2/28/168742.htm

свіжі новини


Warning: Use of undefined constant date - assumed 'date' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-news.php on line 75

Warning: Use of undefined constant desc - assumed 'desc' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-news.php on line 76

НАШІ ПАРТНЕРИ