РОЗ’ЯСНЕННЯ ВГО АППУ – 3275 (частина 2): НОВІ ПОДАТКОВІ АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ, ЗМІНА РАНІШЕ ПРИЙНЯТИХ

9 Квітня 2020

АППУ

Законопроєкт № 3275 від 29.03.2020 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», за який парламент проголосував 30 березня цього року, вносить зміни до 47 інших законів: Податкового, Митного, Цивільного кодексів, Кодексу законів України про працю, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про зайнятість населення», «Про банки і банківську діяльність», «Про освіту», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та деяких інших законодавчих актів.
Черговий карантинний Закон містить наступні законодавчі ініціативи:
 
1. Зокрема, законопроектом вносяться наступні зміни в Податковий кодекс:
 
1.1. Річна декларація про майновий стан і доходи (далі – Декларація) за 2019 рік, визначена ст. 179 Кодексу, подається до 1 липня 2020 року.
Крім випадків передбачених розд. IV Кодексу, коли така Декларація може бути подана пізніше цього строку.
Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 жовтня 2020 року сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею Декларації за 2019 рік.
1.2. Фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського господарства тимчасово звільняються від нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).
В частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за себе.
За періоди:
– з 1 березня по 31 березня 2020 року;
– з 1 квітня по 30 квітня 2020 року.
 
1.3. Відтерміновано застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) та/або програмних РРО для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку ІІ – ІV групи
Відтерміновано:
– до 1 серпня 2020 впровадження застосування програмних РРО;
– до 1 січня 2021 року застосування РРО та/або програмних РРО для окремих видів діяльності,
– до 1 квітня 2021 року запровадження обов’язкового використання РРО та/або програмних РРО для всіх платників єдиного податку ІІ – ІV групи.
1.4. Відтерміновано для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку ІІ – ІV групи застосування санкцій, визначених п. 1 ст. 17 Закону № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
1.5. Зміни в частині податку на прибуток.
Зміни, внесені в підрозділ 4 Перехідних положень ПКУ передбачають певні особливості застосування коригувань фінансового результату до оподаткування з метою визначення об’єкту оподаткування.
Зокрема, коригування, встановлені абзацом першим пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, не застосовуються щодо сум коштів або вартості лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, дезінфекційних засобів і антисептиків, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для скринінгу хворих, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги, медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень; медичних виробів, лабораторне обладнання, розхідних матеріалів для інфекційних відділень, патологоанатомічних відділень, тощо, засобів особистої гігієни, продуктів харчування та/або товарів за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України. Встановлені особливості визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств за податкові (звітні) періоди 2020 року для закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної власності та/або особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я.
 
1.6. Продовження строків позовної давності.
Під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19):
• Строки, визначені статтями 232, 269, 322, 324 Господарського Кодексу продовжуються на строк дії такого карантину.
• Строки, визначені статтями 257, 258, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 Цивільного Кодексу продовжуються на строк дії такого карантину.
1.7. Оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік.
Запропонованими змінами до перехідних положень Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено звільнення від відповідальності осіб, які відповідальні за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності, за порушення строків оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік або консолідованої фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським звітом у разі, якщо така звітність буде оприлюднена у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19, або протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем завершення такого карантину, але не пізніше 31 грудня 2020 року.
 
2. Зміни до Кодексу законів про працю
 
2.1. Зміни щодо трудового договору
• Застосування письмової форми трудового договору тепер є обов’язковою при укладанні трудового договору про дистанційну (надомну) роботу.
• За оновленою редакцією ст. 21 визначення трудового договору не містить зобов’язання працівника щодо підлягання правилам внутрішнього трудового розпорядку.
2.2. Запровадження нових форм організації праці
Згідно оновленої редакції ст. 60 запроваджуються дві нові форми організації праці: «гнучкий режим робочого часу» та «дистанційна (надомна) робота». Статтею визначені особливості застосування нових форм організації праці.
Так, гнучкий режим робочого часу – це форма організації праці, якою допускається встановлення режиму роботи, що є відмінним від визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої денної, тижневої чи на певний обліковий період (два тижні, місяць тощо) норми тривалості робочого часу.
Дистанційна (надомна) робота – це така форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі – за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця.
Важливо. На час загрози поширенню епідемії, пандемії та (або) на час загрози військового, техногенного, природного чи іншого характеру умова про дистанційну (надомну) роботу та гнучкий режим робочого часу може встановлюватися у наказі (розпорядженні) роботодавця без обов’язкового укладення у письмовій формі трудового договору про дистанційну (надомну) роботу. Застосування гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змін в нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників. При дистанційній (надомній) роботі оплата праці здійснюється в повному обсязі та в строки, визначені трудовим договором, але це може бути змінено за окремою домовленістю працівника та роботодавця.
 
2.3. Гарантії в оплаті праці на час простою під час карантину (COVID-19)
Оновлена редакція ст. 113 визначає, що в поняття «простій не з вини працівника» включається час карантину, що встановлений КМУ.
2.4. Гарантії звернення працівника до суду за порушення його прав під час карантину (COVID-19)
На час карантину, встановленого КМУ на запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), строки на звернення до суду за захистом порушених прав працівників продовжуються на строк дії такого карантину.
 
3. Зміни до Закону України «Про зайнятість населення»
 
• Запроваджено спеціальні правила щодо виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину (COVID-19).
Допомога по частковому безробіттю надається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, застрахованим особам за зверненням роботодавця для її виплати працівникам.
Сума допомоги по частковому безробіттю надається роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва за період проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим КМУ.
Для отримання допомоги роботодавцю необхідно звернутись із заявою, у довільній формі, за місцем його реєстрації як платника ЄСВ та подати наступні документи: – копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) виробництва та переліком заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим КМУ;
– відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю згідно з цією статтею;
– довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати та сплати ЄСВ, що виникла протягом п’яти років, що передують року зупинення (скорочення) виробництва.
Роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю протягом 30 к. д. з дня зупинення (скорочення) виробництва.
Рішення про надання допомоги по частковому безробіттю приймається на регіональному рівні протягом 3 р. д. з дня подання роботодавцем документів.
Важливо. Допомога по частковому безробіттю не надається у разі наявності у роботодавця заборгованості з виплати заробітної плати та сплати ЄСВ, яка виникла протягом п’яти років, що передують року зупинення виробництва.
У разі порушення гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася допомога по частковому безробіттю, кошти повертаються в повному обсязі до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Період виплати допомоги по частковому безробіттю, у разі коли роботодавцем вживалися заходи щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачені карантином, встановленим КМУ, не враховується при розгляді звернення за наступним одержанням допомоги по частковому безробіттю з причин виробничого характеру. • На період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином:
– Кабінет Міністрів України має право вирішувати питання щодо тимчасового призупинення видачі дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, в тому числі в окремих регіонах чи на окремі види діяльності;
– центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції має право визначати особливості реєстрації, перереєстрації, надання статусу безробітного та призначення виплати допомоги по безробіттю, відмінні від встановленого порядку;
– статус безробітного надається особам з першого дня реєстрації їх у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції за їх особистою заявою без вимог до наявності підходящої роботи.
 
4. Зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення
 
Запроваджено адміністративну відповідальність за порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок, доплат до них.
Відповідальність за дії, наведені вище, вчинені під час карантину, встановленого КМУ, на товари протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання поширенню епідемій, пандемій, у тому числі – поширенню короновірусної хвороби (COVID-2019) та/або товарів, що мають істотну соціальну значущість, перелік яких визначений КМУ, якщо ціна перевищила у 1,2 рази рівень ціни визначений КМУ на такий товар – штраф на громадян від 200 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 250 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 165-2 доповнено ч.3).
 
5. Зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність»
 
Банкам заборонено підвищувати процентні ставки за кредитними договорами в період здійснення в Україні заходів щодо запобігання виникнення, поширення і розповсюдження епідемій, зокрема короновірусу (COVID-19).
 
6. Зміни до Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»
 
З метою підтримки малого та середнього підприємництва запроваджується можливість отримання ними одного і того ж виду державної підтримки. Фактично можна отримати вид державної підтримки, аналогічний тому, який вже отриманий і строк надання якого не закінчився.
 
7. Зміни до низки Законів України щодо перенесення строку проведення загальних зборів акціонерів/учасників
 
Річні загальні збори акціонерів/учасників у 2020 році за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

свіжі новини


Warning: Use of undefined constant date - assumed 'date' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-news.php on line 75

Warning: Use of undefined constant desc - assumed 'desc' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-news.php on line 76

НАШІ ПАРТНЕРИ