Аналіз змін до Бюджетного кодексу України в контексті державного бюджету 2018 року

12 Грудня 2017

Діна Серебрянська
експерт Інституту податкових реформ

 

7 грудня 2017 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та, відповідно, законопроект про зміни до Бюджетного кодексу для цілей державного бюджету України на 2018 рік.

За словами народного депутата К. Іщейкіна Комітет з питань бюджету відпрацював 337 пропозицій народних депутатів, з яких враховано 168 речень[1].

Основні зміни в міжбюджетних відносинах у 2018 році полягають у наступному:

 1. Змінено відсоток перерозподілу надходжень від екологічного податку та рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення) між бюджетами різних рівнів (табл. 1). За словами В. Гройсмана спрямування додаткових 25% екологічного податку до державного бюджету дозволить отримати 800 млн грн, напрямок використання яких — фінансування ветеринарної медицини[2].

 

 

Таблиця 1

Зміни відсотку перерозподілу деяких податків між бюджетами

різних рівнів у 2018 році

 

Бюджетний кодекс України,

що діє у 2017 році

Бюджетний кодекс України,

що діятиме у 2018 році

Екологічний податок
Бюджети міст Києва та Севастополя – 80% Бюджети міст Києва та Севастополя – 55%
 Обласні бюджети та бюджет АРК – 55 %   Обласні бюджети та бюджет АРК – 30%
 Сільські, селищні, міські бюджети – 25 % Сільські, селищні, міські бюджети – 25 %
Бюджети об’єднаних територіальних громад – 25 % Бюджети об’єднаних територіальних громад – 25 %
Державний бюджет — 20% Державний бюджет — 45%
Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)
Державний бюджет — 50% (загальний фонд) Державний бюджет — 45% (загальний фонд)
Державний бюджет — 10% (спеціальний фонд)
Бюджети міст республіканського АРК та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районні бюджети, бюджети об’єднаних територіальних громад — 50% Бюджети міст республіканського АРК та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районні бюджети, бюджети об’єднаних територіальних громад — 45%

 

 1. Передбачається створення Державного фонду розвитку водного господарства у складі спеціального фонду Державного бюджету України (введено нову статтю БКУ 24-4). Джерело фінансування — надходження до спеціального фонду державного бюджету 10% рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення) та інші надходження. Напрями використання коштів:
 • експлуатація водогосподарського комплексу;
 • будівництво та реконструкції меліоративних систем;
 • захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;
 • централізоване водопостачання сільських населених пунктів, які користуються привізною водою;
 • модернізація та розвиток водогосподарського комплексу.
 1. На відміну від БКУ, який діє у 2017 році, норми БКУ, що діятимуть у 2018 році враховують елементи середньострокового бюджетного планування. Так, наприклад, пункт 5 частини другої статті 41 визначає, що перерахування з державного бюджету місцевим бюджетам базової дотації та інших поточних трансфертів місцевим бюджетам, а також до державного бюджету з місцевих бюджетів реверсної дотації здійснюється відповідно до обсягів, визначених у проекті закону про Державний бюджет України, виходячи не з попереднього бюджетного періоду, а наступного бюджетного періоду, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.
 2. Визначено, що програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які не мають взаємовідносин із державним бюджетом, застосовується, починаючи зі складання проектів таких місцевих бюджетів на 2019 рік. Це дозволить усім рівням місцевих бюджетів запровадити середньострокове бюджетне планування.
 3. Склад доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сіл, селищ доповниться таким джерелом надходжень як частина розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яку встановлює Кабінет Міністрів України та яка сплачується ліцензіатами до бюджетів місцевого самоврядування за місцем розташування відповідного пункту розповсюдження державної лотереї (частина перша стаття 69 пункт 81).
 4. Державою передбачено новий вид трансферту місцевим бюджетам — додаткова дотація на здійснення переданих із державного бюджету видатків із утримання закладів освіти та охорони здоров’я як новий вид трансферту, що буде розподілятися між обласними бюджетами в таких пропорціях:
 • 50 відсотків обсягу — пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення області станом на 1 січня року, що передує плановому;
 • 50 відсотків обсягу — пропорційно до питомої ваги приведеного індексу відносної податкоспроможності зведеного бюджету області.

Субвенція буде розподілятися без суб’єктивного підходу за чіткою формулою, яка враховує кількість населення; надходження доходів місцевих бюджетів області, приведений індекс відносної податкоспроможності зведеного бюджету області.

 1. Один із напрямків державної політики, у частині запровадження заходів реформування медичної сфери, є покращення надання послуг закладами первинної медичної допомоги. Тому, відповідно до нових змін БКУ, держава гарантує фінансування надання послуг із первинної медичної допомоги (крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров’я), що раніше було функцією органів місцевого самоврядування. Така норма вводиться в дію з 1 липня 2018 року та діятиме до 1 січня 2020 року.

Крім того, держава співфінансуватиме оплату медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам або є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних рад.

 1. З 1 липня 2018 року до 1 січня 2020 року бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, комунальні заклади охорони здоров’я яких не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги, спрямовується медична субвенція у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 2. Перелік освітніх закладів, які фінансуються з місцевих бюджетів доповнено інклюзивно-ресурсними центрами.
 3. Зміни до БКУ 2018 також спрямовані на підтримку будівництва та ремонту доріг. Так, введено нову статтю БКУ 103-1, яка регулює розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах:
 • 90 відсотків загального обсягу субвенції розподіляється між відповідними місцевими бюджетами (крім бюджету міста Києва) залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому. Зазначені кошти можуть спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету;
 • 10 відсотків загального обсягу субвенції надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві».
 1. Крім того, митний експеримент буде продовжено, що означатиме наявність у 2018 році фінансування на будівництво та ремонт доріг. Додатково визначено, що у разі отримання обласними бюджетами та бюджетом міста Києва в цілому по Україні за рахунок експерименту коштів у обсязі менше 1,5 млрд грн протягом першого кварталу, 3 млрд грн — першого півріччя, 4,5 млрд грн — дев’яти місяців та 6 млрд грн — за 2018 рік (на останній банківський день), здійснюватиметься поквартальна компенсація з державного дорожнього фонду.
 2. У 2018 році держава буде підтримувати фінансування вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти. Раніше у проекті державного бюджету 2018 передбачалося, що у наступному році повноваження фінансування таких закладів освіти перекладаються на органи місцевого самоврядування. Оскільки це викликало чимало дискусій, то дану пропозицію депутати не прийняли (стаття 103-2 БКУ частина перша пункт 8).
 3. Вводяться нові програми державних гарантій медичного обслуговування населення, громадського здоров’я та заходи боротьби з епідеміями, які фінансуватимуться з державного бюджету з 1 січня 2020 року.
 4. Введено нову норму БКУ, відповідно до якої надміру сплачені суми до 31 грудня 2017 року за податковими зобов’язаннями з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, нафти та газового конденсату, що нараховуватимуться за звітні (податкові) періоди починаючи з 1 січня 2018 року, підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами відповідно до нормативів, визначених цим Кодексом, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 5. Продовжено на 2018-2019 роки зарахування 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні пального і ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування.

Отже, підбиваючи підсумок, проект змін до бюджету 2018, який прийняли народні депутати 7 грудня 2018 року, спрямований на подальшу підтримку запровадження процесів децентралізації в Україні із продовженням фінансової підтримки органів місцевого самоврядування виконувати свої повноваження, зокрема у сфері освіти та медицини. Така підтримка здійснюватиметься переважно через виділення місцевим бюджетам цільових субвенцій. З однієї сторони, значні обсяги таких субвенцій є свідченням централізації функцій, проте, з іншої сторони, органи місцевого самоврядування ще не готові до повної передачі на них повноважень із надання послуг з освіти та охорони здоров’я. Але на перспективу бюджетна політика України повинна бути направленою саме на забезпечення реальної самостійності місцевих бюджетів у наданні населенню місцевих суспільних благ та послуг.

Прийняті зміни до БКУ врегулювали найбільш дискусійні питання — фінансування ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та оплата пільг на житлово-комунальні послуги. Попередньо планувалося передати такі повноваження на органи місцевого самоврядування, проте в другому читанні дані пропозиції не прийнято.

Слід відмітити заплановану у 2018 році підтримку сфери будівництва та ремонту доріг, надання послуг закладами первинної медичної допомоги та орієнтації багатьох норм БКУ на середньострокове бюджетне планування.

Що стосується дохідної частини місцевих бюджетів, відбудеться спрямування 25% від надходжень екологічного податку з місцевих бюджетів до державного бюджету (близько 800 млн грн) на фінансування ветеринарної медицини. Також доходи місцевих бюджетів зменшаться на 5% надходжень від рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення), що зумовлено необхідністю фінансування новоствореного Державного фонду розвитку водного господарства у складі спеціального фонду Державного бюджету України.

 

[1]             Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу для держбюджету-2018 / Інформаційне агентство ЮНІАН. Електронний ресурс. – Доступно з: https://economics.unian.ua/finance/2284889-rada-priynyala-zmini-do-byudjetnogo-kodeksu-dlya-derjbyudjetu-2018.html

[2]             Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу для держбюджету-2018 / Інформаційне агентство ЮНІАН. Електронний ресурс. – Доступно з: https://economics.unian.ua/finance/2284889-rada-priynyala-zmini-do-byudjetnogo-kodeksu-dlya-derjbyudjetu-2018.html

свіжі новини


Warning: Use of undefined constant date - assumed 'date' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-news.php on line 75

Warning: Use of undefined constant desc - assumed 'desc' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-news.php on line 76

НАШІ ПАРТНЕРИ