Збереження спрощеної системи є запорукою розвитку МСБ

11 Жовтня 2016

Комунікаційна платформа ІПР

Інститут податкових реформ діє в інтересах малого та середнього бізнесу, а однією із основних цілей діяльності організації є налагодження сприятливого клімату для розвитку підприємництва та інвестиційної привабливості країни. Саме тому однією із запропонованих тем до обговорення під час Комунікаційної платформи ІПР було «Збереження спрощеної системи як запорука розвитку МСБ».

Експерти Інституту податкових реформ переконані, що основною метою спрощеної системи оподаткування повинно бути не зменшення податкового навантаження, а спрощення адміністрування податкових процесів і для бізнесу, і для держави.

Основним доповідачем з цього питання став експерт ІПР Дмитро Серебрянський. Він зазначив, що добровільність та повнота сплати податків є одними з головних індикаторів рівня довіри між трьома суб’єктами фінансових відносин: бізнесом, домогосподарствами та державою.

«Держава, з однієї сторони, створює справедливі, прозорі, прості та комфортні правила ведення бізнесу, усвідомлюючи, що саме від таких умов бізнес буде добровільно сплачувати законом встановлені податки та мати необхідні резерви до розширення своєї діяльності, а, з іншої сторони, – платники податків чесно виконують свої обов’язки зі сплати податків, розуміючи, що саме від цього залежить можливість розвитку держави, а відповідно і власного бізнесу. Іншими словами, між суб’єктами податкових відносин укладається та повністю виконується фіскальний договір», – пояснив експерт.

За словами Дмитра Серебрянського, в нинішніх умовах постійного реформування фіскального відомства України, одним з оптимальних форматів фіскального договору є спрощена система оподаткування, при якій платники податків повністю добровільно виконують свій податковий обов’язок.

Він також зауважив: «Останнім часом активізувалися дискусії стосовно обмеження з наступною ліквідацією ССО. Основними аргументами є те, що режим ЄП відкриває низку можливостей для податкового планування та арбітражних операцій, що в результаті позначається на значних фіскальних втратах бюджету. Ми намагатимемося спростувати частину таких аргументів та довести необхідність не тільки звуження ССО, а й її розширення».

За словами представника Національної платформи Малого та середнього бізнесу Едуарда Курганського, на разі бізнес боїться податкову інспекцію і навіть виробничі проекти робить на спрощеній системі оподаткування.

«У 1999 році ми дали спрощену систему для малого бізнесу, зараз ми повинні реформувати загальну систему оподаткування», – наголосив Едуард Курганський.

Учасник панельної дискусії Юрій Радзієвський (керуючий партнер Адвокатського Бюро «Радзієвський та Партнери», член громадської спілки «Національна організація роздрібної торгівлі») переконаний, що процес дерегулювання є основою на шляху до моделі управління економікою відповідно до європейського типу.

«Для того, щоб такий процес був успішний, держава має враховувати побажання бізнесу, адже за новими правилами гри доведеться грати всім: і державі, і бізнесу. Держава має усвідомити, що лише шляхом досягнення балансу інтересів можна розпочати шлях до позитивних змін в Україні», – заявив він.

Залишити відповідь

НАШІ ПАРТНЕРИ