Відбулося засідання круглого столу «Фіскальні аспекти моніторингу зовнішньо-торговельних операцій та залучення іноземних інвестицій в Україну»

7 Лютого 2017

Засідання круглого столу в рамках Комунікаційної платформи Інституту податкових реформ

7 лютого 2017 року в рамках Комунікаційної платформи Інституту податкових реформ відбулося засідання круглого столу «Фіскальні аспекти моніторингу зовнішньо-торговельних операцій та залучення іноземних інвестицій в Україну».

Учасники зустрічі обговорили питання, що стосувалися двох напрямків:

Перший – стимулювання залучення іноземних інвестицій через механізм впровадження податкового заощаджуючого кредиту (впровадження можливості стимулювання залучення реальних інвестицій від прямого інвестора до національної економіки України через використання порівняно нового інструменту в договорах про уникнення подвійного оподаткування, який в світовій практиці отримав назву податковий заощаджуючий кредит (tax sparing credit).

Павло Селезень – екперт ІПР, експерт ГО «Інститут податкових реформ», кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник НДІ фіскальної політики, вважає актуальним «…ширше використання можливостей податкового заощаджуючого кредиту у вітчизняній договірній практиці з державами-експортерами інвестицій: 1) потенційно сприятиме пом’якшенню ефекту від запровадження більш жорстких вимог у розрізі рекомендацій з протидії БЕПС; 2) формуватиме привабливіший інвестиційний клімат в Україні; 3) стимулюватиме залучення інвестицій у найбільш перспективні галузі вітчизняної економіки».

Другий напрямок стосувався створення моніторингового центру як елементу  реформи фіскальної політики (впровадження в практику діяльності ДФС центру моніторингу товарних ринків, основним завданням якого має бути здійснення моніторингу цін на внутрішніх та зовнішніх товарних ринках в цілях об’єктивного визначення митної вартості експортованих та імпортованих товарів).

Основний доповідач з питання, Дмитро Серебрянський – експерт ІПР, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, перший заступник директора НДІ фіскальної політики,  зазначив, що «на сьогодні в Україні відсутня структура, яка займається формуванням такої аналітики та постійним моніторингом ціноутворення як на внутрішньому, так і на зовнішніх товарних ринках, що в підсумку призводить не тільки до значних фіскальних втрат, а й до відчутних обмежень в подальшому економічному зростанні і посиленні загроз фінансової стабільності. Сьогодні фіскальні органи аналізують інформацію з внутрішньої системи бази даних АСАУР, яка формується на підставі поданих ВМД суб’єктами ЗЕД. Зовнішні джерела не використовуються, а саме вони є більш достовірним джерелом інформації, оскільки формуються не з позиції та необхідності окремого платника податків, а з тенденцій світових товарних ринків».

Учасники заходу дійшли згоди щодо актуальності створення в Україні моніторингової служби, яка вирішить значну кількість проблем пов’язаних із маніпулюванням вартістю товарів під час здійснення експортно-імпортованих операцій, контролем за ціноутворенням та ліквідацією корупційних схем в роботі ДФС. Крім того, всі учасники погодилися, що в сьогоднішніх умовах критично важливим є забезпечення балансу приватного і публічного інтересу у контексті реформування механізму надання нерезидентам договірних переваг у сфері оподаткування відповідно до рекомендацій ОЕСР з протидії БЕПС.

Нагадаємо, що 6 жовтня 2016 року розпочала роботу Комунікаційна платформа ІПР “Податкова дерегуляція та спрощення умов ведення бізнесу”, яка має на меті започаткування публічної дискусії серед експертів, підприємців, урядовців та політиків щодо запровадження державно-публічного партнерства через побудову нової системи взаємодії платників податків і контролюючих органів, що ґрунтується на засадах відкритості, прозорості та передбачуваності при збереженні балансу інтересів бізнес-середовища та держави.

Всі зацікавлені мають можливість ознайомитися з розробками ГО «ІПР» на сайті організації ngoipr.org.ua в розділах «Комунікаційна платформа» та «Законодавчі ініціативи».

Залишити відповідь

НАШІ ПАРТНЕРИ