Пропозиція третя щодо підготовки Плану дій з реформування митниці

3 Липня 2017

Пропозиції Плану дій з реформування митниці

З початку травня ГО ІПР бере участь у засіданнях робочої групи з підготовки Плану дій з реформування митниці, організованої Міністерством фінансів України.

Продовжуємо знайомити з нашими основними пропозиціями.

Пропозиція третя: Вдосконалення Автоматизованої системи аналізу ризиків. Перше питання – процедури, які визначаються АСАУР, доволі часто носять загальний характер, містять не конкретний перелік дій, частка дій визначена як “необов`язкові”. Це спричиняє значні корупційні ризики для бізнесу, водночас дає посадовій особі “індульгенцію” від відповідальності за наслідки неправомірного затягування митного оформлення. Друге питання – АСАУР передбачає виконання максимуму контрольних функцій на момент заявлення товару у обраний митний режим, не передбачає можливості вибору за певних умов (репутація декларанта, характер та періодичність операцій, результати виконання контролю по попереднім ідентичним операціям і т.і.) здійснити певні контролі (наприклад, митна вартість, країна походження і т.і.) вже після випуску у обраний митний режим – на етапі пост-митного контролю та аудиту. Це навантажує митне оформлення та призводить до дублювання функцій при здійсненні аудиту.

Що потрібно змінити, запровадити:

По-перше, звести спрацювання ризиків до оптимальної кількості (виходячи з доцільності та необхідності їх проведення), чітко регламентувати дії посадової особи без визначення обов`язковості/необов`язковості їх виконання. По-друге, розділити контрольні функції між різними етапами контролю із збереженням історії їх виконання.

Заходи:

Силами відповідних профільних підрозділів, задіяних в організації АСАУР здійснити наступні заходи:

  1. Провести аналіз ефективності спрацювань АСАУР за кожним профілем ризику.
  2. Переглянути неефективні профілі ризику, визначити додаткові критерії, за якими спрацювання профілів носитиме більш результативний характер.
  3. Позбутись необов`язковості, визначити, що будь-яке спрацювання потребує обов`язкового виконання, встановити чіткі регламенти та часові нормативи для виконання передбачених процедур контролю.
  4. Напрацювати критерії, за якими процедури можуть бути проведені на етапах пост-контролю та митного аудиту.
  5. Впровадити єдину систему АСАУР для всього ланцюга заходів контролю (від попереднього інформування до митного аудиту).

Залишити відповідь

НАШІ ПАРТНЕРИ