Коментар до проекту податкового кодексу (Проект Закону №5368): Розділ XIV, XVIII

23 Листопада 2016

Коментар до Проекту Закону №5368 від 07.11.2016

РОЗДІЛ XIV. Спеціальні податкові режими

Запропоновано при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховувати також працівників, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Також запропоновано підвищити ставки єдиного податку для третьої групи з 2% та 4% до 3% та 5 % (без включення ПДВ та з включенням ПДВ відповідно).

РОЗДІЛ XVIII. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції

Запропоновано змінити норму, згідно з якої при від’ємному значенні суми податку на додану вартість, розрахованої відповідно до Кодексу, така сума підлягає відшкодуванню інвестору (оператору) в порядку та строки, передбачені угодою про розподіл продукції, затвердженою Кабінетом Міністрів України. При цьому інвестор (оператор) має право на автоматичне бюджетне відшкодування такої суми в повному обсязі. Зокрема, в законопроекті запропоновано ліквідувати право на автоматичне відшкодування.

Законопроект містить зміни щодо особливостей справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Так, пропонується встановити, що сплата рентної плати передує розподілу продукції і не враховується у складі продукції, що підлягає розподілу. А також, що податкові декларації подаються окремо за кожним спеціальним дозволом та/або окремою ділянкою надр. Відповідно до діючої редакції інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції веде консолідований податковий облік та подає податкову декларацію з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин незалежно від числа спеціальних дозволів на використання надр у межах угоди про розподіл продукції.

РОЗДІЛ XVIII1. Посадові особи контролюючих органів та їх правовий і соціальний захист

Відповідно до проекту закону від 07.11.2016 №5368 зміни до зазначеного розділу є більш формальними та передбачають коригування ПКУ у частині передачі окремих функцій (затвердження кваліфікаційних вимог до посадових осіб контролюючих органів, зразків службових посвідчень, а також правил носіння форменого одягу) Міністерству фінансів України.

Крім того, зважаючи на намір щодо ліквідації податкової міліції, норму стосовно умов пенсійного забезпечення цього структурного підрозділу ДФС України виключено.

РОЗДІЛ XVIII2 Податкова міліція

В законопроекті від 07.11.2016 №5368 знайшла відображення чітка позиція уряду в особі Міністерства фінансів України стосовно необхідності ліквідації податкової міліції, як силового підрозділу у структурі Державної фіскальної служби України. Зважаючи на це, запропоновано у повному обсязі виключити розділ XVIII2 ПКУ (ст. 348–357), а також інші статті Кодексу, що регламентують діяльність податкової міліції.

Залишити відповідь

НАШІ ПАРТНЕРИ