Коментар до проекту податкового кодексу (Проект Закону №5368): Розділ IV. Податок на доходи фізичних осіб

23 Листопада 2016

Коментар до Проекту Закону №5368 від 07.11.2016

Зміни, запропоновані законопроектом від 07.11.2016 №5368 до податку на доходи фізичних осіб, стосуються здебільшого покращення адміністрування цього податку, а саме:

1) боржники за іпотечними кредитами, у випадку, якщо кредитор за самостійними рішенням, не пов’язаним із процедурою банкрутства, анулює суму їх боргу, отримають можливість розстрочення сплати суми податкового зобов’язання, що виникає за фактом такої дії кредитора, до закінчення строку позовної давності, протягом трьох років починаючи з року, у якому задекларовано суму такого податкового зобов’язання, у формі поквартальних платежів рівними частками;

2) пропонується відмінити норму, згідно з якою до розрахунку оподатковуваного доходу фізичної особи не включалася сума, сплачена його роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за кожний повний чи неповний місяць перепідготовки такої особи, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше ніж три роки. Натомість, пропонується до оподаткованого доходу платника не включати суми, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів на здобуття освіти, підготовку чи перепідготовку платника податку без прив’язки до відпрацювання трирічного терміну. Крім того, пропонується підвищити ліміт виключення з суми оподатковуваного доходу. Наразі він дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Законопроектом №5368 пропонується встановити даний ліміт на рівні, що не перевищує трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи. Дана норма може трактуватися як податковий стимул до підвищення кваліфікації українських робітників;

3) платники податку, що самостійно оплачують вартість здобуття середньої професійної або вищої освіти для себе та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення отримають право на включення відповідних сум до податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб без встановлення верхнього ліміту цих сум та незалежно від того, чи отримує заробітну плату зазначений член сім’ї;

4) термін перерахування податку до бюджету у випадку, якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента запропоновано продовжити з одного до трьох банківських днів для зручності сплати;

5) запропоновано виключити норму стосовно того, що контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку здійснює контролюючий орган за місцезнаходженням юридичної особи або її відокремленого підрозділу;

6) врегульовано питання строків використання благодійної допомоги на лікування через підвищення строків використання цього виду допомоги не більшими 24 календарних місяців, наступних за місяцем отримання такої допомоги, тоді як для інших видів благодійної допомоги такий термін встановлено на рівні 12 календарних місяців;

7) пропонується підвищення розміру добових при відрядженнях, які не включаються до оподатковуваного доходу фізичної особи, з 0,75 розміру мінімальної заробітної плати до 40 євро на день за офіційним курсом НБУ;

8) уточнено перелік доходів та витрат фізичних осіб-підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування, а саме:
– запропоновано не включати до доходу фізичної особи-підприємця суми акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
– до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, пропонується віднести суми податків, зборів, які пов’язані з господарською діяльністю фізичної особи – підприємця (крім ПДВ для фізичної особи – підприємця, зареєстрованого як платник ПДВ, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на майно); суми ЄСВ у розмірах і порядку встановлених законом; а також платежі за одержання ліцензій та інших дозвільних документів, необхідних для провадження певних видів господарської діяльності фізичною особою – підприємцем;
– визначено перелік витрат, котрі не можуть бути включені до складу витрат фізичної особи-підприємця, а саме витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності або документально не підтверджені, витрати на придбання та утримання основних засобів подвійного призначення, а також витрати на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації;
– фізичним особам підприємцям надано право включати до витрат, пов’язаних з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат та визначений алгоритм нарахування амортизації.

9) врегульовано питання подачі фізичною особою-підприємцем, щодо якої проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності за її рішенням, податкової декларації за останній базовий податковий (звітний) період, шляхом визначення тривалості такого періоду та встановлення терміну подання декларації протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності;

10) спрощено доступ платників податків до отримання консультативної допомоги з питань, які стосуються заповнення річної податкової декларації. Законопроектом ліквідується норма стосовно необхідності подання платниками до 1 березня року, що настає за звітним періодом, письмового запиту до податкових органів щодо отримання відповідного роз’яснення. Натомість, тепер платник зможе звернутися до контролюючого органу з відповідним проханням у будь-який час, а контролюючий орган зобов’язується йому таку консультацію надати.

Залишити відповідь

НАШІ ПАРТНЕРИ