Пропозиції до проекту Плану пріоритетних кроків Уряду на 2016 рік від Інституту податкових реформ

2 Червня 2016

На урядовому порталі розміщено проект Плану пріоритетних кроків Уряду на 2016 рік з проханням надсилати до нього пропозиції. Експерти Інституту податкових реформ опрацювали цей документ та виступили з власними ініціативами, що сприятимуть  ефективному реформуванню податкової політики. Наша організація відкрита до співпраці з представниками громадськості, бізнесу, науковцями та експертами щодо обговорення запропонованих дій.

До розділу II МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛІЗАЦІЯ ТА СТАЛЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Підрозділ 1. Бюджетна реформа

До кроків 3 та 5 табличної частини «Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети».

Додаткова постановка проблеми: В Україні не проводиться об’єктивне статистичне обґрунтоване прогнозування податкових надходжень, що призводить до викривлення планів по параметрам бюджету і, як наслідок, або до збільшення необґрунтованого податкового навантаження, або недофінансування економіки через фіскальний канал.

Пропозиція: Створення об’єктивної системи прогнозування податкових надходжень і переорієнтація бюджетних планів на результати незаангажованого прогнозування.  Адекватне планування параметрів бюджету на кілька років вперед повинно ураховувати динаміку світової та національної економіки. Періоди економічного спаду та підйому мають відображатись у формуванні виваженої фіскальної політики.  Для формування аналітично обґрунтованої середньострокової стратегії управління державним боргом має бути впроваджена методика прогнозування динаміки бізнес-циклів в України, а також динаміка на зовнішніх ринках товарів і капіталу. Така методика може бути розроблена або на основі міжнародного досвіду вітчизняними спеціалістами, або на основі технічної допомоги міжнародних фінансових організацій та урядів інших країн з наступною імплементацією в діяльність Міністерства фінансів.

Мета: Запровадити середньострокове бюджетне планування. Зробити бюджетну політику більш передбачуваною, полегшити утримання дефіциту державного бюджету на безпечному рівні та скоротити державний борг.

Пропонується викласти крок 3  таблиці «Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети» підрозділу 1 розділу ІІ  у такій редакції:

Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни, (квартал) Що дасть
реалізація цього кроку
3 Розробка  середньострокової системи прогнозування податкових надходжень та стратегії управління державним боргом на основі прогнозів економічної динаміки в Україні та світі Мінфін ІV квартал Затверджено середньострокову стратегію управління державним боргом. Підвищення рівня аналітичного забезпечення прийняття рішень у питаннях структури та строковості боргових зобов’язань

Пропонується викласти крок 5 таблиці «Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети» у такій редакції:

Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть
реалізація цього кроку
5 Формування моделі середньострокового бюджетного планування на основі сучасної системи прогнозування податкових надходжень Розробка, в тому числі на основі світового досвіду, та імплементація сучасної системи прогнозування податкових надходжень. Мінфін IV квартал Визначено підходи до формування моделі середньострокового бюджетного планування. Прийняття виважених рішень у сфері фіскальної політики. Зниження ризиків завищеного податкового навантаження. Економічна обґрунтованість формування видаткової частини бюджету.

 

Підрозділ 2. Реформування податкової системи

До кроку 6 табличної частини «Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети». Крок 6 відповідно до редакції проекту плану: «Підготувати план і програму підвищення обізнаності платників податків щодо можливості подання єдиної звітності по єдиному соціальному внеску і податку на доходи фізичних осіб і їх сплаті загальною сумою».

Додаткова постановка проблеми: Вимоги щодо необхідності заповнювати та подавати податкову звітність з ПДФО та ЄСВ (податкові періоди) однакові як для малих та середніх платників податків, так і для великого бізнесу. В результаті в цій частині адміністративний тиск на мікро, малий та середній бізнес в рази більший ніж у великих платників податків.

Згідно рейтингу Світового банку Україна посіла 107-е місце у показнику “Сплата податків”. Недоліком нашої податкової системи, на думку експертів Світового банку, є великі часові затрати на заповнення необхідних форм (350 годин на рік).

Зарубіжний досвід: У більшості розвинутих країн милий бізнес звітує раз на рік.

Пропозиція: Крім єдиної звітності по єдиному соціальному внеску і податку на доходи фізичних осіб, для податкових агентів, які відносяться до малого бізнесу по цим податкам встановити річні звітні податкові періоди.

Мета: Зменшення адміністративного тиску на мікро та малий  бізнес, зменшення втрат часу платників податків та працівників фіскальних органів, покращення рейтингу України у показнику “Сплата податків”.

Пропонується викласти крок 6 таблиці «Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети» у такій редакції:

Кроки Пояснення,

обґрунтування

Відповідальні Терміни

(квартал)

Що дасть
реалізація цього кроку
6 Розроблення  проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення адміністративного тиску на малий бізнес»

Запровадження подання єдиної звітності по єдиному соціальному внеску і податку на доходи фізичних осіб та перегляд податкового (звітного) періоду для малого бізнесу.

Зменшення адміністративного тиску на мікро та малий бізнес. Узгодження баз єдиного соціального внеску і податку на доходи фізичних осіб та можливість подання єдиної звітності по ЄСВ і ПДФО та збільшення податкового (звітного) періоду для малого бізнесу. Мінфін

ДФС

 

До кінця вересня 2016 року Покращення дотримання вимог по сплаті єдиного соціального внеску. Полегшення адміністрування ЄСВ для бізнесу за рахунок подання єдиної звітності з ПДФО та ЕСВ та встановлення річного звітного податкового періоду.

Забезпечення реалізації положень Меморандуму з МВФ.

 

До кроку 11 табличної частини «Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети». Крок 11 відповідно до редакції проекту плану: «Надання узагальнюючих роз’яснень Міністерством фінансів України з найбільш спірних питань податкового законодавства з метою усунення невизначеності та унеможливлення “торгівлі” індивідуальними податковими консультаціями.»

Додаткова постановка проблеми: Існуючий порядок роз’яснення податкових норм через механізм податкових консультацій не є ефективним, оскільки не дозволяє вирішити неврегульовані питання оподаткування у разі відсутності визначення понять, що використовуються в Податковому кодексі та у випадках коли вирішення проблемного питання знаходиться на стику повноважень ДФСУ та інших міністерств та відомств. Недостатня деталізація норм Податкового кодексу дозволяє платникам податків фактично безкарно застосовувати  тіньові схеми, оскільки  формально вони не порушують законодавства. Надані платникам податкові консультації носять рекомендаційний характер.

Зарубіжний досвід: У ОЕСР на додаток до податкових законів широко застосовуються підзаконні Податкові регламенти.

Пропозиція: Запровадження Податкового регламенту, як нормативного підзаконного документу, який детально пояснює застосування норм Податкового кодексу у різних ситуаціях. За прикладом іноземних держав, Податковий регламент може прийматися центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику. В його розробці мають приймати участь як представники такого органу, так і представники експертного середовища.

Мета: Встановлення єдиних та прозорих «правил гри» для усіх платників податків, виключення тіньових схем в оподаткуванні, зменшення кількості спорів у судах, зменшення корупції у податкових та судових органах.

Пропонується викласти крок 11 таблиці «Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети»  у такій редакції:

Кроки

Пояснення,

обґрунтування

Відповідальні Терміни

(квартал)

Що дасть
реалізація цього кроку

11 Деталізація норм Податкового кодексу. Розробка проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення роботи по роз’ясненню норм Податкового кодексу шляхом розробки та запровадженню Податкового регламенту»» Запровадження порядку вирішення неврегульованих питань щодо оподаткування

Та встановлення єдиних вимог до платників податків по сплаті податків.

Мінфін
ДФС
ІІІ – IV квартал 2016 року Дозволить побороти тіньові схеми, зменшить кількість спорів у судах, сприяє прозорості у взаємовідносинах «держава-платник податків» і відповідно інвестиційний привабливості  держави на світовому рівні, зменшить корупцію у податкових та судових органах тощо.

 

 

Доповнити підрозділ 2  напрямком «Реформування механізму протидії уникненню від оподаткування та ухиленню від сплати податків»

Постановка проблеми: Відсутність рівності платників податків та податкової дисципліни, стимулювання діючими нормами податкового законодавства уникнення від оподаткування та ухилення від сплати податків. Недосконалі нормативні засади податкової системи України як на внутрішньодержавному рівні, так і в контексті міжнародних податкових договорів, насамперед, договорів про уникнення подвійного оподаткування.

Мета: Зниження рівня неналежного використання норм податкового законодавства, в т.ч. з використанням можливостей офшорних юрисдикцій. Підвищення рівня добровільного дотримання норм податкового законодавства. Забезпечення належного балансу приватного і публічного інтересу у сфері оподаткування в цілях уникнення надмірного тиску на добросовісних платників податків та підвищення ефективності податкового контролю.

Цільові показники на 2016 рік: До кінця 2016 року планується прийняти відповідні закони та необхідні підзаконні акти.

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети:

Кроки Пояснення,

обґрунтування

Відповідальні Терміни

(квартал)

Що дасть
реалізація цього кроку
1. Розробити проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запобігання уникненню від оподаткування з використанням офшорних юрисдикцій» Запровадження загальної норми про запобігання уникненню від оподаткування, а також уточнених правил щодо постійного представництва та щодо бенефіціарного (фактичного) отримувача (власника) доходу Мінфін
ДФС,Мінюст 
ІІІ квартал 2016 року Запобігання розмиванню бази оподаткування та переміщенню прибутків в низькоподаткові юрисдикції.

Приведення національного законодавства у відповідність до рекомендацій ЄС та ОЕСР щодо протидії агресивному податковому плануванню.

2. Внесення змін до договорів України про уникнення подвійного оподаткування Запровадження правила щодо основної цілі платника податків (principal purpose test), уточнених правил щодо постійного представництва та правила щодо надання договірних переваг лише при умові оподаткування доходу з України в державі резидентства отримувача (subject to tax) Мінфін
ДФСМін’юст
Поступово, виходячи з результатів перемовин з договірними державами Запобігання розмиванню бази оподаткування та переміщенню прибутків в низькоподаткові юрисдикції.

Приведення національного законодавства у відповідність до рекомендацій ЄС та ОЕСР щодо протидії агресивному податковому плануванню.

3. Розробити проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження правил про контрольовані іноземні компанії» Запровадження правил щодо контрольованих іноземних компаній сприятиме зростанню податкових надходжень та запобігатиме відтоку капіталу з України Мінфін, ДФС, Міюст ІV квартал 2016 року Зростання рівня податкових надходжень. Зменшення рівня відтоку капіталу у низькоподаткові юрисдикції.
4. Розробити проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку щодо обов’язкового розкриття схем уникнення від оподаткування Виявлення найбільш ризикових схем уникнення від оподаткування з метою своєчасного вжиття необхідних заходів Мінфін, ДФС, Мінюст ІV квартал 2016 року Дестимулювання використання платниками податків схем уникнення від оподаткування. Належне інформаційне забезпечення діяльності ДФС України щодо запобігання уникненню від оподаткування
5. Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приєднання України до механізму автоматичного обміну інформацією у цілях оподаткування Приєднання до Міжвідомчої угоди про автоматичний обмін податковою інформацією сприятиме належному інформаційному забезпеченню діяльності ДФС України Мінфін
ДФСМін’юст
ІV квартал 2016 року Підвищення ефективності податкового контролю за допомогою створення належного інформаційного забезпечення діяльності ДФС України.

 

Підрозділ 3 Реформа Державної фіскальної служби

Додаткова постановка проблеми. В державі відсутній контроль за правильністю, достовірністю, повнотою та прозорістю ціноутворення в зовнішньоекономічній діяльності в цілях оподаткування.  В Україні, у системі публічних фінансів,   нема структури, яка б займалася постійним моніторингом ціноутворення як на внутрішньому, так і на зовнішніх товарних ринках, що в результаті призводить до значних фіскальних втрат та обмежень у економічному зростанні.

Мета. Адміністрування звичайних цін, товарних ринків, трансферного ціноутворення, оцінка бази оподаткування, підвищення прозорості митного адміністрування та ліквідація корупційних схем на митниці.

Пропозиція. Створення в структурі Міністерства фінансів України або Державної фіскальної служби України потужного аналітичного центру, основним завданням якого було б визначення та постійний моніторинг звичайної ціни товарів/послуг для контролю за дотриманням податкового та митного законодавства.

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети:

Кроки Пояснення,

обґрунтування

Відповідальні Терміни

(квартал)

Що дасть
реалізація цього кроку
Створення Центр моніторингу товарних ринків Необхідність контролю за повнотою та прозорістю ціноутворення в зовнішньоекономічній діяльності в цілях оподаткування Міінфін, ДФС ІІІ – ІV квартал Прозорість митного адміністрування та ліквідація корупційних схем на митниці

Пропозиція щодо запровадження нової форми взаємовідносин між державою та бізнесом у вигляді інституту податкових уповноважених

Постановка проблеми: Відсутність довіри між бізнесом та державою. Домінування фіскальних пріоритетів при здійсненні податкового контролю. Надмірне навантаження на сумлінних платників та значні корупційні ризики в інституційному середовищі ДФС. Використання контрольно-перевірочної роботи Державної фіскальної служби як інструмента вибіркового фіскального тиску на бізнес. Незбалансована відповідальність перед державою різних категорій бізнесу. Вибірковий контроль за повнотою визначення та сплати податкових зобов’язань призводить до порушень податкового законодавства, втрат бюджету та сприяє низькій податковій культурі.

Зарубіжний досвід:  У ряді країн (Німеччина, США, Польща та інші ) в різних формах існує альтернативний державним контролюючим органам інститут завданням якого є налагодження партнерських відносин між державою та платниками податків і контроль за повнотою визначення й своєчасністю сплати податкових зобов’язань платниками податків.

Мета: Підвищення податкової культури, створення рівних умов ведення бізнесу, збільшення надходжень до бюджету, мінімізація втручання державних контролюючих органів у процес ведення бізнесу, знищення корупційної складової з боку податкових органів та зменшення кількості держслужбовців.

Пропозиція: Створення інституту податкових уповноважених, яким державою  буде делеговані функції з адміністрування податків, аналогічні тим, що здійснюються у системі органів Державної фіскальної служби. До завдань податкового уповноваженого входить: захист та охорона прав і законних інтересів держави, фізичних та юридичних осіб під час виконання платниками податків податкового обов’язку; запобігання порушенню платниками податків податкового законодавства; підвищення ефективності адміністрування податків, зборів, платежів.

Кроки Пояснення,

обґрунтування

Відпові-

дальні

Терміни

(квартал)

Що дасть
реалізація цього кроку
Підготовка законопроекту «Про податкових уповноважених» Інститут податкових уповноважених – це інструмент здійснення структурних змін та впровадження нової філософії сервісного підходу при адмініструванні податків, зборів, платежів для зростання рівня добровільної сплати податкових зобов’язань платниками податків Мінфін,

ДФС

ІІІ – ІV квартал Підвищення податкової культури, збільшення надходжень до бюджету, зменшення видатків на виконання контрольних функцій держави

 

Підрозділ 12. Реформування системи державної підтримки сільського господарства

Додаткова постановка проблеми: В Україні відсутня концепція розвитку аграрного сектору та система оцінки ефективності державних преференцій для цієї галузі. Серед іншого нема спеціальної системи фінансового кредитування сільгоспвиробників.

Пропозиція: Визначити державні пріоритети в аграрній галузі на середньострокову перспективу. Розробити  дієву систему оцінки ефективності преференцій. На найближчий час в якості одного з кроків дозволити сільгоспвиробникам: а) зменшувати суму єдиного податку на суму інвестицій в основний капітал, а також виплати по договорам лізингу; б) надавати відстрочку по сплаті податків під реальний відсоток терміном на рік (з 01 липня поточного року до 30 червня наступного року) як елемент кредитування.

Мета: Надати державну підтримку сільгоспвиробникам.

Пропонується доповнити таблицю «Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети» наступними кроками:

Кроки Пояснення,

обґрунтування

Відповідальні Терміни

(квартал)

Що дасть
реалізація цього кроку
Розробка концепції розвитку аграрної галузі Цільова дієва  програма розвитку аграрної галузі та її оцінка дозволить ефективно витрачати державні кошти, виділені на підтримку цієї галузі Мінагро

Міінфін

ІІІ – ІV квартал Чітке розуміння та аналіз динаміки розвитку аграрної галузі та сільських територій
Визначення державних пріоритетів в аграрній галузі на середньострокову перспективу
Розробка системи оцінки ефективності державних преференцій
Розроблення  проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на сільськогосподарські підприємства»

 

Зменшення податкового тиску на сільгоспвиробників як компенсація втрат від скасування «спец режиму ПДВ» Мінфін

ДФС

 

До кінця вересня 2016 року Компенсація втрат сільськогосподарських товаровиробників від скасування «спецрежиму ПДВ», стимулювання інвестицій в основний капітал.

НАШІ ПАРТНЕРИ