Наші пропозиції до Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік

13 Червня 2016

ПЕРШИЙ КРОК

Розділ II «Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік»

МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛІЗАЦІЯ ТА СТАЛЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Підрозділ 1. Бюджетна реформа

В Україні не проводиться об’єктивне статистичне обґрунтоване прогнозування податкових надходжень, що призводить до викривлення планів по параметрам бюджету і, як наслідок, або до збільшення необґрунтованого податкового навантаження, або до недофінансування економіки через фіскальний канал.

Ми пропонуємо створити об’єктивну систему прогнозування податкових надходжень і переорієнтувати бюджетні плани на результати незаангажованого прогнозування. 

Ми впевнені, що адекватне планування параметрів бюджету на кілька років вперед має враховувати динаміку світової та національної економіки. Періоди економічного спаду та підйому обов’язково необхідно відображати у формуванні виваженої фіскальної політики.  Крім того, для формування аналітично обґрунтованої середньострокової стратегії управління державним боргом слід впровадити методику прогнозування динаміки бізнес-циклів в Україні, а також динаміку на зовнішніх ринках товарів і капіталу.

Реалізація нашого першого кроку забезпечить:
– запровадження середньострокового бюджетного планування;
– прозорість та передбачуваність бюджетної політики;
– утримання дефіциту державного бюджету на безпечному рівні та скорочення державного боргу.

Отже, ми пропонуємо викласти пропозиції до таблиці «Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети» підрозділу 1 розділу ІІ  у такій редакції (крок №3 урядового плану):

 

Кроки

Пояснення,

обґрунтування

Відповідальні Терміни

(квартал)

Що дасть
реалізація цього кроку

3 Розробка  середньострокової системи прогнозування податкових надходжень та стратегії управління державним боргом на основі прогнозів економічної динаміки в Україні та світі Мінфін ІV квартал Затверджено середньострокову стратегію управління державним боргом. Підвищення рівня аналітичного забезпечення прийняття рішень у питаннях структури та строковості боргових зобов’язань

 

Пропонуємо викласти крок № 5 таблиці «Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети» плану Уряду у такій редакції:

 

Кроки

Пояснення,

обґрунтування

Відповідальні Терміни

(квартал)

Що дасть
реалізація цього кроку
5 Формування моделі середньострокового бюджетного планування на основі сучасної системи прогнозування податкових надходжень Розробка, в тому числі на основі світового досвіду, та імплементація сучасної системи прогнозування податкових надходжень. Мінфін IV квартал Визначено підходи до формування моделі середньострокового бюджетного планування. Прийняття виважених рішень у сфері фіскальної політики. Зниження ризиків завищеного податкового навантаження. Економічна обґрунтованість формування видаткової частини бюджету.

 

НАШІ ПАРТНЕРИ