Наші пропозиції до Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік

15 Червня 2016

ТРЕТІЙ КРОК

Розділ II «Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік»

МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛІЗАЦІЯ ТА СТАЛЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Підрозділ 2. Реформування податкової системи

На наше переконання, діючий порядок роз’яснення податкових норм через механізм податкових консультацій не є ефективним. Він не дозволяє вирішити неврегульовані питання оподаткування у разі відсутності визначення понять, що використовуються в Податковому кодексі, а також у випадках коли вирішення проблемного питання знаходиться на стику повноважень ДФСУ та інших міністерств та відомств. Недостатня деталізація норм Податкового кодексу дозволяє платникам податків фактично безкарно застосовувати  тіньові схеми, оскільки  формально вони не порушують законодавства. Надані платникам податкові консультації носять рекомендаційний характер.

Уряд одинадцятим кроком, що зафіксований у табличній частині «Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети», планує надавати узагальнюючі роз’яснення Міністерством фінансів України з найбільш спірних питань податкового законодавства з метою усунення невизначеності та унеможливлення “торгівлі” індивідуальними податковими консультаціями.

Ми пропонуємо запровадити податковий регламент, як нормативний підзаконний документ, який детально пояснюватиме застосування норм Податкового кодексу у різних ситуаціях. Подібно досвіду іноземних держав, Податковий регламент в Україні може прийматися центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику. В його розробці мають брати участь як представники такого органу, так і представники експертного середовища.

Запровадження податкового регламенту:
– встановить єдині та прозорі «правила гри» для усіх платників податків;
– унеможливить тіньові схеми в оподаткуванні;
– зменшить кількість спорів у судах;
– мінімізує прояви корупції у податкових та судових органах.

Пропонуємо викласти крок 11 таблиці «Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети»  у такій редакції:

Кроки

Пояснення,

обґрунтування

Відповідальні Терміни

(квартал)

Що дасть
реалізація цього кроку

11 Деталізація норм Податкового кодексу. Розробка проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення роботи по роз’ясненню норм Податкового кодексу шляхом розробки та запровадженню Податкового регламенту» Запровадження порядку вирішення неврегульованих питань щодо оподаткування
та встановлення єдиних вимог до платників податків по сплаті податків.
Мінфін
ДФС 
ІІІ – IV квартал 2016 року Дозволить побороти тіньові схеми, зменшить кількість спорів у судах, сприятиме прозорості у взаємовідносинах «держава-платник податків» і відповідно інвестиційний привабливості  держави на світовому рівні, зменшить корупцію у податкових та судових органах тощо.

 

 

НАШІ ПАРТНЕРИ