Наші пропозиції до Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік

14 Червня 2016

ДРУГИЙ КРОК

Розділ II «Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік»

МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛІЗАЦІЯ ТА СТАЛЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Підрозділ 2. Реформування податкової системи

На сьогодні в Україні вимоги щодо необхідності заповнювати та подавати податкову звітність з ПДФО та ЄСВ (податкові періоди) однакові як для малих та середніх платників податків, так і для великого бізнесу. В результаті в цій частині адміністративний тиск на мікро-, малий та середній бізнес набагато більший ніж у великих платників податків.

Більш того, згідно рейтингу Світового банку Україна посіла 107-е місце у показнику “Сплата податків”. Недоліком нашої податкової системи, на думку експертів Світового банку, є великі часові затрати на заповнення необхідних форм (350 годин на рік). В той час як у більшості розвинутих країн малий бізнес звітує тільки один раз на рік.

Уряд планує підготувати план і програму підвищення обізнаності платників податків щодо можливості подання єдиної звітності по єдиному соціальному внеску і податку на доходи фізичних осіб і їх сплаті загальною сумою.

Ми пропонуємо більш ефективну новацію. На наше переконання, вкрай необхідно, крім єдиної звітності по єдиному соціальному внеску і податку на доходи фізичних осіб для податкових агентів, які відносяться до малого бізнесу, по цим податкам встановити річні звітні податкові періоди.

Ми впевнені, що встановлення річних звітних податкових періодів:
– істотно зменшить адміністративний тиск на мікро- та малий бізнес;
– знизить втрати часу платників податків та працівників фіскальних органів;
– покращить рейтинг України у показнику “Сплата податків”.

Пропонується викласти крок 6 (урядового плану) таблиці «Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети» у такій редакції:

Кроки

Пояснення,

обґрунтування

Відповідальні Терміни

(квартал)

Що дасть
реалізація цього кроку

6 Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення адміністративного тиску на малий бізнес»
Запровадження
подання єдиної звітності по єдиному соціальному внеску і податку на доходи фізичних осіб та перегляд податкового (звітного) періоду для малого бізнесу.
Зменшення адміністративного тиску на мікро та малий бізнес. Узгодження баз єдиного соціального внеску і податку на доходи фізичних осіб та можливість подання єдиної звітності по ЄСВ і ПДФО та збільшення податкового (звітного) періоду для малого бізнесу.  

Мінфін
ДФС

 

До кінця вересня 2016 року Покращення дотримання вимог по сплаті єдиного соціального внеску. Полегшення адміністрування ЄСВ для бізнесу за рахунок подання єдиної звітності з ПДФО та ЕСВ та встановлення річного звітного податкового періоду.
Забезпечення реалізації положень Меморандуму з МВФ.

 

НАШІ ПАРТНЕРИ