Вікторія Рейнська

Залучений експерт

Рейнська Вікторія Борисівна, 1974 року народження, кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 гроші, фінанси і кредит.
Зокрема, вона у 1996 році закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію «Вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки», у 2004 році закінчила Міжнародний університет «Рівненський економіко-гуманітарний інститут» ім. академіка С. Дем’янчука за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію «Економіст-фінансист», у 2016 році захистила дисертацію на тему: «Податкове регулювання інвестицій в Україні», на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
З жовтня 2002 року до вересня 2010 року працювала на посадах викладача, старшого викладача кафедри економічної теорії Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет» ім. академіка С. Дем’янчука. З вересня 2010 року до вересня 2012 року – старший викладач кафедри економіки та фінансів цього ж навчального закладу. З жовтня 2013 року по даний час працює на посаді старшого викладача кафедри фінансів та економіки природокористування та за сумісництвом на посаді старшого викладача кафедри комп’ютерних наук Національного університету водного господарства та природокористування.
За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 25 наукових праць, з яких 8 статей – у наукових фахових виданнях України, 1 публікація – у науковому періодичному виданні іншої держави (Польща), 1 публікація у міжнародній колективній монографії іноземною мовою (Литва), 15 публікацій – у збірниках матеріалів конференцій.