21362707_1498170276943960_1050785985_n

Якою буде митна служба України?

5 Вересень 2017

Олена Хотенко,
Голова Ради ГО «Інститут податкових реформ»

За роки незалежності митна система зазнала чималих змін. Найсуттєвішим можна назвати створення у грудні 2012 року Міністерства доходів і зборів України. Міндоходів було створено задля збільшення надходжень до бюджету, вдосконалення сервісів для платників податків, дерегуляції та спрощення митних процедур для суб’єктів ЗЕД. Мало відбутися об’єднання функцій ДФС та митної служби для уникнення їх дублювання: структурне, функціональне, інформаційне. Проте жодна з цих функцій не була доведена до кінця та не дала позитивних результатів. Натомість виникла деградація кадрового та професійного потенціалу, руйнація всієї правоохоронної складової в галузі митної справи.  А інформаційне об’єднання звелося виключно до злиття підрозділів статистики.

Електронні сервіси для платників податків були недосить ефективними, а задеклароване Міндоходів зменшення кількості перевірок унаслідок об’єднання двох органів в один не мало ніякого підґрунтя, адже податкові перевірки і митний постаудит мають різний юридичний характер.

Від злиття податкової та митної служби в один орган не відбулося жодного позитивного ефекту. Негативним фактором стало фактичне нерозуміння специфіки кожного з них, гіпертрофії фіскальної складової над регулятивною, не взяли до уваги і те, що фіскальна складова не має відношення до управління кордонами.  Були міркування, що негативний результат є наслідком того, що заплановані дії реформування не були завершені. Проте думки експертів на рахунок цього різняться.

У травні 2014 року Уряд прийняв постанову № 160, якою утворив Державну фіскальну службу як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України, реорганізувавши Міністерство доходів і зборів шляхом перетворення. Втім структура виявилася зовсім не мобільною  і недиверсифікованою. Сьогодні у складі фіскальної служби митниці неприсутня чітка управлінська вертикаль та  чітке визначення відповідальності, а також немає центру прийняття рішень з митних питань та єдиного «джерела» розвитку митної справи. Проте ліквідація Міндоходів значною мірою не змінила розстановки сил і баланс функцій всередині Державної фіскальної служби. Ключовий акцент робиться на питанні наповнення державного бюджету, суто «митні» функції адмініструються за залишковим принципом.

Наразі Мінфін згідно з концепцією реформування ДФС займається реформою митниці.

Серед стратегічних завдань оптимізації організаційної структури ДФС перед собою ставить:

  • запровадження організаційної структури ДФС за функціональним принципом;
  • ліквідація юридичних осіб на регіональному рівні та скорочення кількості адміністративного персоналу;
  • підвищення аналітичної спроможності апарату ДФС.

Структурна реформа митниці призведе до ліквідацій митниць в областях. Вже з 1 січня 2018 року всі 27 митниць України будуть об’єднані в одну Міжрегіональну митницю. Слід зазначити, що керівники регіональних представництв міжрегіональної митниці будуть мати менше повноважень, ніж зараз мають керівники обласних митниць.

Наразі ще обговорюються функціональні та інформаційні взаємодії митниці із державою, бізнесом та громадянами, від яких і залежить якою буде митна реформа в Україні.

Автор: admin

Напишіть відгук

Свіжі статті

Як змінилися функції органів ДФС та якою є її структура на сьогодні?

12 Жовтень 2017

Олена Хотенко Голова Ради ГО "Інститут податкових реформ" (За матеріалами  журналу «АгроПРО» № 19/ жовтень 2017)

tablitsya 1_500x413

Зважаючи на останні зміни структури органів ДФС і перерозподілом їхніх функцій платникам податків незрозуміло, до кого і в яких випадках потрібно звертатися. Тож розглянемо ці питання детальніше. Такою є структура ДФС на сьогодні Функції, які сьогодні виконує ДПІ: сервісного обслуговування платників податків; формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиного банку даних […]

Якою буде митна служба України?

5 Вересень 2017

Олена Хотенко

21362707_1498170276943960_1050785985_n

За роки незалежності митна система зазнала чималих змін. Найсуттєвішим можна назвати створення у грудні 2012 року Міністерства доходів і зборів України. Міндоходів було створено задля збільшення надходжень до бюджету, вдосконалення сервісів для платників податків, дерегуляції та спрощення митних процедур для суб’єктів ЗЕД. Мало відбутися об’єднання функцій ДФС та митної служби для уникнення їх дублювання: структурне, […]

Справи митні: удосконалення роботи «єдиного вікна»

4 Вересень 2017

Галина Омельченко

284_1

Про  зміни, якими відзначили річницю від початку впровадження «єдиного вікна» на митниці. За іронією долі 1 серпня поточного року у Верховній Раді відбулася реєстрація законопроекту 7010 “Про внесення змін до Митного кодексу України (далі –  МКУ) та деяких інших законів України щодо запровадження механізму “єдиного вікна” та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через […]