Якою буде митна служба України?

5 Вересня 2017

Олена Хотенко,
Голова Ради ГО «Інститут податкових реформ»

За роки незалежності митна система зазнала чималих змін. Найсуттєвішим можна назвати створення у грудні 2012 року Міністерства доходів і зборів України. Міндоходів було створено задля збільшення надходжень до бюджету, вдосконалення сервісів для платників податків, дерегуляції та спрощення митних процедур для суб’єктів ЗЕД. Мало відбутися об’єднання функцій ДФС та митної служби для уникнення їх дублювання: структурне, функціональне, інформаційне. Проте жодна з цих функцій не була доведена до кінця та не дала позитивних результатів. Натомість виникла деградація кадрового та професійного потенціалу, руйнація всієї правоохоронної складової в галузі митної справи.  А інформаційне об’єднання звелося виключно до злиття підрозділів статистики.

Електронні сервіси для платників податків були недосить ефективними, а задеклароване Міндоходів зменшення кількості перевірок унаслідок об’єднання двох органів в один не мало ніякого підґрунтя, адже податкові перевірки і митний постаудит мають різний юридичний характер.

Від злиття податкової та митної служби в один орган не відбулося жодного позитивного ефекту. Негативним фактором стало фактичне нерозуміння специфіки кожного з них, гіпертрофії фіскальної складової над регулятивною, не взяли до уваги і те, що фіскальна складова не має відношення до управління кордонами.  Були міркування, що негативний результат є наслідком того, що заплановані дії реформування не були завершені. Проте думки експертів на рахунок цього різняться.

У травні 2014 року Уряд прийняв постанову № 160, якою утворив Державну фіскальну службу як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України, реорганізувавши Міністерство доходів і зборів шляхом перетворення. Втім структура виявилася зовсім не мобільною  і недиверсифікованою. Сьогодні у складі фіскальної служби митниці неприсутня чітка управлінська вертикаль та  чітке визначення відповідальності, а також немає центру прийняття рішень з митних питань та єдиного «джерела» розвитку митної справи. Проте ліквідація Міндоходів значною мірою не змінила розстановки сил і баланс функцій всередині Державної фіскальної служби. Ключовий акцент робиться на питанні наповнення державного бюджету, суто «митні» функції адмініструються за залишковим принципом.

Наразі Мінфін згідно з концепцією реформування ДФС займається реформою митниці.

Серед стратегічних завдань оптимізації організаційної структури ДФС перед собою ставить:

  • запровадження організаційної структури ДФС за функціональним принципом;
  • ліквідація юридичних осіб на регіональному рівні та скорочення кількості адміністративного персоналу;
  • підвищення аналітичної спроможності апарату ДФС.

Структурна реформа митниці призведе до ліквідацій митниць в областях. Вже з 1 січня 2018 року всі 27 митниць України будуть об’єднані в одну Міжрегіональну митницю. Слід зазначити, що керівники регіональних представництв міжрегіональної митниці будуть мати менше повноважень, ніж зараз мають керівники обласних митниць.

Наразі ще обговорюються функціональні та інформаційні взаємодії митниці із державою, бізнесом та громадянами, від яких і залежить якою буде митна реформа в Україні.

Автор: admin

Залишити відповідь

Свіжі статті

МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЄС ДО УКРАЇНИ КОНТРЗАХОДІВ У ЗВ’ЯЗКУ З НЕДОТРИМАННЯМ ВИМОГ НАЛЕЖНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

6 Червня 2018

Україна в зоні ризику У листопаді 2016 р. Україна зобов’язалась імплементувати мінімальні стандарти кампанії анти-БЕПС, які включають в себе заходи щодо: незастосування недобросовісних практик податкової конкуренції (harmful tax practices) (Напрям 5); запобігання наданню договірних переваг за неналежних обставин (Напрям 6); вдосконалення документації з трансфертного ціноутворення та запровадження звітів у розрізі країн (country–by–country reporting) (Напрям 13); підвищення […]

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

5 Травня 2018

Створення сприятливого середовища для ведення бізнесу та розвитку МСП є одним із середньострокових напрямів реформування, зазначених у Стратегії сталого розвитку «Україна–2020». Державна фінансова підтримка МСП надається за рахунок державного та місцевих бюджетів. Основним нормативно-правовим документом у даному напрямі є ЗУ «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва» від 22.03.2012 р. № 4618-VI. Частиною […]

Позиція України в сучасному світі податків

2 Березня 2018

Проведення 7 червня 2017 р. церемонії підписання Багатосторонньої конвенції з імплементації заходів, пов’язаних з податковими угодами, для запобігання розмиванню бази оподаткування та переміщення прибутків (далі — Багатостороння конвенція) стало знаковою подією. Як зазначає професор Рейвен Аві-Йона (Reuven Avi-Yonah) та професор Хайян Ксю (Haiyan Xu), «Багатосторонню конвенцію, яка включає 39-ть статей, можна уявити у вигляді дракона, в якого преамбула є […]